Aktualności z Nysy

Polish Czech English German

Wyświetlenie artykułów z etykietą: starostwo

czwartek, 10 listopad 2016 19:48

W Nysie obradował Konwent Powiatów

Od wtorku do środy (8-9 listopada) starostowie z województwa opolskiego obradowali na konwencie w Nysie. Przypomnijmy, organizatorem Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego był starosta Czesław Biłobran....

Etykiety
poniedziałek, 07 listopad 2016 14:27

Święto w nyskim Carolinum

Uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 4 oraz Liceum Ogólnokształcącego Carolinum stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej....

Etykiety
wtorek, 25 październik 2016 17:41

Wspólne inwestycje Powiatu i Gminy

W poniedziałek, 24 października, odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu Nyskiego z burmistrzem Nysy, Kordianem Kolbiarzem. Celem spotkania było omówienie współpracy w zakresie przebudowy dróg oraz remontu chodników na terenie gminy Nysa....

środa, 19 październik 2016 17:37

Powiat nyski wspiera lokalny sport

W środę, 19 października, Starosta Nyski wręczył piłki kolejnemu klubowi działającemu w powiecie nyskim - LKS Rusocin....

Etykiety
wtorek, 04 październik 2016 18:02

Nowy i nowoczesny Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji i Transportu mieszczący się w nowym budynku Starostwa Powiatowego w Nysie, przy ul. Piastowskiej 33 jest przystosowany do obsługi większej ilości klientów z całego powiatu nyskiego....

wtorek, 04 październik 2016 18:02

Perły Powiatu Nyskiego dla uczniów

W dniu, 4 października, odbyło się posiedzenie Kapituły Klubu Pereł Powiatu Nyskiego, która wytypowała do odznaczenia Perła Powiatu Nyskiego najzdolniejszych uczniów/absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Nyski....

piątek, 30 wrzesień 2016 21:37

Nowa siedziba Starostwa już otwarta

Przecięciem wstęgi oficjalnie otworzono nową siedzibę Starostwa Powiatowego w Nysie. Zabytkowe pomieszczenia zaadoptowane na potrzeby urzędu poświęcił ksiądz prałat Mikołaj Mróz. Zaproszeni goście nie kryli zachwytu....

Etykiety

Nie będzie problemów z parkowaniem przy nowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Nysie - informuje starosta Czesław Biłobran.

środa, 14 wrzesień 2016 21:41

Jednym głosem w walce o nyski PAKS

Starosta powiatu nyskiego Czesław Biłobran podpisał w środę, 14 września, pismo do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z prośbą o interwencję w sprawie nyskiej chirurgii naczyniowej Polsko-Amerykańskich Klinik Serca..

Etykiety
wtorek, 28 czerwiec 2016 00:16

PROMEREOR dla Strażaków

25 czerwca podczas XVIII sesji Rady Powiatu poznaliśmy laureata nagrody PROMEREOR. W tym roku Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego przyznano Ochotniczym Strażom Pożarnym działającym na terenie gmin powiatu nyskiego....

sobota, 18 czerwiec 2016 00:41

Porozumienie dla wspólnych korzyści

 16 czerwca br. w Muzeum Powiatowym w Nysie zawarte zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Nyskim, Diecezją Opolską i Parafią przy Bazylice w Nysie w sprawie wykorzystywania Kompleksu Szkolno-Sakralnego położonego przy Rynku Solnym w Nysie.
piątek, 29 kwiecień 2016 19:49

XVI sesja Rady Powiatu 29 IV 2016

29 kwietnia 2016 r. w Muzeum Powiatowym w Nysie odbyła się XVI sesja Rady Powiatu w Nysie.

środa, 27 kwiecień 2016 20:37

Konwent starosty, burmistrzów i wójtów 5 V 2016

5 maja br.wświetlicywiejskiej w Wilamowicach odbył się konwent starosty, burmistrzów i wójtów z terenu powiatu nyskiego.

30 marca br. z fasady kościoła pw. Wniebowzięcia NMP na placu Solnym w Nysie zdjęte zostały dwie barokowe rzeźby świętych jezuickich. Rzeźby, dzięki inicjatywie Starosty Nyskiego Czesława Biłobrana, zostaną poddane konserwacji i renowacji.

18 lutego br. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Starosta Nyski Czesław Biłobran w imieniu całego Zarządu pogratulował i nagrodził bohaterską postawę Kamili i Martyny Ponikiewskich, które udzieliły pierwszej pomocy, ratując życie ludzkie.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego  2014-2020 (RPO WO 2014-2020) Powiat Nyski wraz z partnerami planuje pozyskać środki na budowę centrum przesiadkowego w Nysie. Główne zadanie obejmowałoby przebudowę dworca PKP i PKS w Nysie - zadanie to planowane jest do realizacji z Gminą Nysa.

poniedziałek, 21 grudzień 2015 14:39

Podsumowanie funkcjonowania programu Odnowa Wsi

14 stycznia br. odbyła się Komisja Rozwoju Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Nysie, której przewodniczy Tadeusz Jamróz. Było to pierwsze posiedzenie w nowym roku. Głównym tematem obrad było podsumowanie funkcjonowania programu Odnowa Wsi...

17 grudnia br. Starosta Nyski Czesław Biłobran wraz z pozostałymi członkami Zarządu Powiatu wręczył list gratulacyjny Pani Teresie Hanasz...

poniedziałek, 07 grudzień 2015 16:01

Rok Powiatu Nyskiego - podsumowanie 2015 roku

Podczas XIII sesji Rady Powiatu w Nysie w dniu 29 grudnia 2015 r. Starosta Nyski Czesław Biłobran podsumował zrealizowane przez Powiat Nyski w 2015 roku inwestycje, przedstawił także prace planistyczne i koncepcyjne, nad którymi Zarząd pracował w ubiegłym roku.

piątek, 20 listopad 2015 17:13

XII Sesja Rady Powiatu w Nysie

27 listopada br. w Muzeum Powiatowym w Nysie odbyła się XII Sesja Rady Powiatu w Nysie.

Etykiety
środa, 18 listopad 2015 02:49

Projekt „Przyroda wokół nas" nagrodzony!

 

4 grudnia br. podczas Wydarzenia Rocznego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Ołomuńcu Paweł Stępkowski - Członek Zarządu Powiatu w Nysie wspólnie z przedstawicielem Czesko-Morawskiego Związku Łowieckiego Jiřím Zbořilem odebrali dyplom za realizację projektu pn. „Przyroda wokół nas".

sobota, 14 listopad 2015 00:11

Zielone Płuca powiatu nyskiego

Starosta Nyski Czesław Biłobran oraz Członek Zarządu Daniel Palimąka rozpoczęli akcję nasadzania drzewek w powiecie nyskim.

wtorek, 10 listopad 2015 18:16

Posiedzenie Zespołu Doradców Starosty Nyskiego

12 listopada br. w głuchołaskiej siedzibie firmy Schattdecor odbyło się posiedzenie Zespołu Doradców działającego przy Staroście Nyskim. 

Etykiety
środa, 04 listopad 2015 14:25

Wspólne inwestycje Gminy i Powiatu

Ostatnie tygodnie to finisz prac na wielu odcinkach nowych chodników, a także ścieżek rowerowych.

 W tym roku Powiat Nyski zabezpieczył na budowę nowych 1 064 150,90 zł. Realizacja inwestycji na drogach powiatowych była możliwa dzięki dofinansowaniu Gminy Nysa wyniosło 584 361,43 zł. 

czwartek, 22 październik 2015 17:15

Zarząd Powiatu obradował w Korfantowie i Paczkowie

W dniach 5-6 listopada br. członkowie Zarządu Powiatu Nyskiego - Starosta Nyski Czesław Biłobran, Wicestarosta Nyski Piotr Woźniak, Członkowie Zarządu Powiatu Paweł Stępkowski, Daniel Palimąka oraz Alina Baran spotkali się z przedstawicielami Gmin Korfantów i Paczków.

poniedziałek, 12 październik 2015 16:39

Starosta Nyski powołał Zespół Doradców

13 października br., w ramach odbywającego się w Nysie Forum Ekonomicznego, Starosta Nyski Czesław Biłobran wręczył akty powołania do Zespołu Doradców działającego przy Staroście Nyskim. Zadaniem zespołu będzie wyrażanie opinii w sprawach działań innowacyjnych, mających na celu rozwój naszego powiatu.

Etykiety
niedziela, 11 październik 2015 21:29

Zasady wieszania reklam

Przypominamy, że niedozwolone jest samowolne rozstawianie tzw. „potykaczy” na ulicach oraz wieszanie reklam na lampach i słupach itp. bez zgody właściciela lub zarządcy. O stosowane zezwolenia można ubiegać się w Urzędzie Miejskim oraz w Starostwie Powiatowym...

środa, 30 wrzesień 2015 16:29

Starostwo planuje przebudowę ulicy Krawieckiej

Starosta Nyski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej....