Projekt monitorowania zanieczyszczeń 2017

Wyświetlenie artykułów z etykietą: magistrat

Trwa rozbudowa monitoringu miejskiego w Gminie Nysa. Na zlecenie Biura Informatyki Urzędu Miejskiego przy Placu Paderewskiego oraz przy skrzyżowaniu ulic Celna-Gierczak-Moniuszki-Prudnicka zamontowane zostaną dwa nowe punkty kamerowe....

W dniach 18-21.08.2016 delegacja z Nysy, którą reprezentowali m.in. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny brała udział w obchodach święta miasta Kołomyja, które obchodziło 775-lecie....

środa, 10 sierpień 2016 20:52

Dyskusja publiczna ws. Dekady

9 sierpnia odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Wolności, Kolejowej, Józefa Bema i Piastowskiej.

wtorek, 02 sierpień 2016 21:15

Wyprawka szkolna 2016

Burmistrz Nysy uprzejmie informuje, że w dniu 19 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych...

29 sierpnia br. została zorganizowana konferencja prasowa, która dotyczyła promocji polityki prorodzinnej. Gościem specjalnym był Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk, który jest współtwórcą rządowego bonu wychowawczego.

wtorek, 05 lipiec 2016 22:01

XXII sesja Rady Miejskiej 1 VII 2016

1 lipca odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Nysie. W sesji oprócz radnych i Burmistrzów wziął udział również nowy Sekretarz Miasta, Robert Piegza....

wtorek, 05 lipiec 2016 22:01

Wizyta władz samorzadowych w Hildesheim

W dniach 1-3 lipca br. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz, Wiceburmistrz Piotr Bobak, a także Starosta Nyski Czesław Biłobran wzięli udział w Zjedzie Nysian....

wtorek, 28 czerwiec 2016 00:16

„Nysa to ludzie!" - kontynuacja cyklu

Gmina Nysa zrealizowała 7 portretów filmowych będących kontynuacją cyklu materiałów promocyjnych pt. „Nysa to ludzie”. Tym razem z dumą przedstawiamy sylwetki naszej zdolnej młodzieży, która poprzez realizowanie swoich pasji promuje nasz region....

Etykiety

25 lat temu podpisany został Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji w Mainz (Moguncja) odbył się polsko-niemiecki festyn......

czwartek, 09 czerwiec 2016 18:01

Absolutorium dla Burmistrza

Na wczorajszej (08.06.) sesji Rady Miejskiej w Nysie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu Gminy Nysa za 2015 rok....

czwartek, 12 maj 2016 00:04

Wizyta w partnerskim mieście Ingelheim

Wymiana młodzieży, współpraca pomiędzy strażakami oraz korzystanie z dobrych praktyk to główne efekty wizyty nyskiej delegacji w partnerskim mieście Ingelheim....

środa, 27 kwiecień 2016 20:37

Wizyta partnerska w Tarnopolu

W dniach 21-24 kwietnia 2016r. z wizytą partnerską w Tarnopolu przebywała delegacja z Nysy. Celem wizyty była wspólna promocja miasta Nysy oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie podczas Tarnopolskich Targów Edukacyjnych....

środa, 27 kwiecień 2016 20:37

Zbuduj halę na wynajem!

Projekt „Zbuduj halę na Wynajem!” - wszystkich chętnych, w tym lokalnych developerów i inwestorów, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tego przedsięwzięcia....

W dniu 13 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Nysie odbyło się spotkanie uzupełnionego składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

środa, 06 kwiecień 2016 17:35

Nysa liderem zmiany

W nyskim magistracie odbyło się kolejne spotkanie w celu wypracowania koncepcji rozwoju Nysy. O zaletach „simbio city” rozmawiano z przedstawicielami Centrum im. Adama Smitha, a także z radcą ambasady Szwecji w Polsce....

wtorek, 29 marzec 2016 18:55

Gmina Nysa zachęca do inwestowania

22 marca Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Nysie zorganizował spotkanie pod hasłem "Inwestuj w Nysie". Spotkanie było okazją dla potencjalnych inwestorów i przyszłych przedsiębiorców do zapoznania się z terenami, jakimi dysponuje Gmina pod inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy.

środa, 23 marzec 2016 16:12

Miasto Nysa z prestiżowym wyróżnieniem!

Obchody Narodowego Dnia Życia przeprowadzane są na terenie całego kraju. Wspólnym elementem dla całego kraju, inaugurującym obchody Narodowego Dnia Życia, jest przyznanie nagród – Tulipanów....

poniedziałek, 14 marzec 2016 16:07

Marek Szczepanik nowym prezesem MZK w Nysie

Komisja Konkursowa informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Spółka z o.o. z siedzibą w Nysie.


W wyniku konkursu został wybrany panMarek Szczepanik zamieszkały w Czarnowąsach.

 Do naboru na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pod firmą: Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie aplikację złożyło 7 osób, w tym 4 osoby spełniły wymagania niezbędne i formalne podane w ogłoszeniu o konkursie. Do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczono 4 kandydatów. Komisja Konkursowa dokonała oceny kandydatów, którzy przystąpili do selekcji końcowej w naborze biorąc pod uwagę ich kwalifikacje, umiejętności zawodowe i koncepcję zarządzania oraz rozwoju Spółki. pan Marek Szczepanik zamieszkały w Czarnowąsach otrzymał największą liczbę punktów 7,4  w skali od 0 do 10 punktów. Kandydat spełnił wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie. Wykazał się znajomością zagadnień gwarantującą optymalne wykonanie obowiązków na tym stanowisku.     

Urząd Miejski w Nysie

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji 

 

wtorek, 08 marzec 2016 14:55

Delegacja z Gruzji z wizytą w Nysie

 

W dniach 01-04.03.2016r. Gmina Nysa gościła delegację z gruzińskiego miasta Batumi - stolicy Autonomicznej Republiki Adżarii. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli tego miasta, którzy przyjechali na zaproszenie Burmistrza Nysy.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego  2014-2020 (RPO WO 2014-2020) Powiat Nyski wraz z partnerami planuje pozyskać środki na budowę centrum przesiadkowego w Nysie. Główne zadanie obejmowałoby przebudowę dworca PKP i PKS w Nysie - zadanie to planowane jest do realizacji z Gminą Nysa.

wtorek, 02 luty 2016 21:58

Konferencja - Szkoła Przyjazna Rodzinie

17 lutego 2016r. godz. 12.00 w sali nr 200 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie odbędzie się konferencję poświęcona edukacji pn. Szkoła Przyjazna Rodzinie.

piątek, 29 styczeń 2016 20:05

Bon wychowawczy - zasady przyznawania

Burmistrz Nysy informuje, iż od dnia 17 grudnia 2015 roku rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie bonu wychowawczego. Oto zasady przyznawania 500zł....


um nysa logo

Bon w kwocie 500 zł. przyznawany będzie na każde drugie i kolejne dziecko w wieku od 13 miesiąca życia do czasu ukończenia 6 roku życia.

Kryteria uprawniające do otrzymania bonu:

- rodzice dzieci pozostają w związku małżeńskim;

- w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 3 roku życia jedno z rodziców musi być zatrudnione (umowa o pracę, działalność gospodarcza lub rolnicza);

- w przypadku dziecka w wieku od 36 miesiąca życia do dnia ukończenia 6 roku życia dwoje rodziców musi być w zatrudnionych (umowa o pracę, działalność gospodarcza lub rolnicza);

- rodzice wraz z dziećmi zamieszkują pod wspólnym adresem na terenie gminy Nysa (jedno 
z rodziców od co najmniej 3 pełnych lat);

- starsze dziecko realizuje obowiązek szkolny w placówkach oświatowych prowadzonych na terenie gminy Nysa, wyjątek stanowi starsze rodzeństwo, które ze względu na realizację obowiązku szkolnego, którego nie ma możliwości realizować w placówkach prowadzonych przez Gminę z uwagi na specyfikę kształcenia, zamieszkuje poza Gminą Nysa lub jest pełnoletnie;

- rodzice nie otrzymują innych świadczeń z budżetu gminy Nysa w szczególności z OPS;

- rodzice na dzień złożenia wniosku nie posiadają zadłużeń wobec gminy Nysa, gminnych spółek oraz zaległości alimentacyjnych;

- rodzice biologiczni bądź adopcyjni nie mają ograniczonych ani odebranych praw rodzicielskich;

 

Regulamin przyznanie bonu wychowawczego w 2016r.

Loading...

(obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)

  

Wniosek o przyznanie bonu wychowawczego w 2016r.

Loading...

(obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)

  

 

Bon  przyznawany jest maksymalnie na okres do 6 miesięcy.

  

Wnioski należy składać do dnia 10 czerwca 2016 roku, celem wypłaty świadczenia od miesiąca lipca do grudnia br.

Pierwszy termin składania wniosków przypada na okres od dnia 17.12.2015 roku do dnia 10.01.2016 roku.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, złożone osobiście w Urzędzie Miejskim w Nysie przez jednego z rodziców.

Bon przyznawany będzie maksymalnie na okres do 6 miesięcy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej osobiście w Urzędzie Miejskim w Nysie oraz telefonicznie:

pok. 022 Anna Płończak, Remigiusz Gródecki tel. 77 40 80 526

pok. 024 Joanna Ligas, Edyta Kleszczyńska tel.77 40 80 568

w godzinach pracy tut. Urzędu.

Urząd Miejski w Nysie czynny:

Poniedziałek 7.30 - 16.30

Wtorek – Czwartek 7.30 – 15.30

Piątek 7.30 – 14.30

 

image

 

W załączeniu:

- Wniosek - III termin >>

- Uchwała Rady Miejskiej >>

- Zmiana do uchwały >>

- Regulamin >>

 

 

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie

 

 

W dniu 19 stycznia 2016r. odbyło się I posiedzenie Kapituły ”Trytona Nyskiego 2015”, powołanej zarządzeniem nr 572/2016 Burmistrza Nysy z dnia 13 stycznia 2016r....

wtorek, 19 styczeń 2016 15:18

Spotkanie Noworoczne w Wyszkowie Śl.

Dnia 9 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Wyszkowie Śląskim odbyło się Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Sołtys Wyszkowa Śląskiego, Janinę Bosak. Było wspólne kolędowanie oraz uroczysty toast za pomyślność w Nowym Roku.

Magistrat zakończył nabór do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie. Podajemy aktualny skład nowej Rady...

poniedziałek, 04 styczeń 2016 19:51

Nyska Kronika Filmowa

Zapraszamy do wszystkich kolejnych odcinków Nyskiej Kroniki Filmowej....

Zapewne pytanie to zadaje sobie wiele osób – oczywiście  istnieje możliwość, aby użytkownik wieczysty nabył prawo własności gruntu.

poniedziałek, 14 grudzień 2015 20:31

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski na 2016

11 grudnia 2015r. podczas konferencji prasowej poznaliśmy szczegółwe założenia projektów, które zwyciężyły w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim Gminy Nysa na 2016 rok....