Zanieczyszczenie powietrza w 2016

Wyświetlenie artykułów z etykietą: fundusze europejskie

środa, 31 styczeń 2018 15:40

Nowa jakość w Ośrodku Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie na „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”...

W dniach 22-23 stycznia w Starostwie Powiatowym w Nysie prowadzona była kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczy Powiat Nyski”. Przypomnimy, że w ramach projektu 50 mieszkańców powiatu nyskiego otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej...

poniedziałek, 22 styczeń 2018 20:52

Rekordowy budżet gminy przyjęty!

2018 r. będzie niespotykanym w historii naszego miasta czasem wielkich inwestycji. Radni podczas pierwszej w tym roku sesji przyjęli budżet Gminy Nysa, który opiewa na ponad ćwierć miliarda złotych! Aż 110 milionów zostanie przeznaczonych na inwestycje....

wtorek, 16 styczeń 2018 01:50

Programy unijne realizowane przez ZOZ w Nysie

ZOZ w Nysie realizuje szereg programów unijnych zmierzających do ciągłego ulepszania jakości oferowanych świadczeń zdrowotnych....

Nysa jest wojewódzkim liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych na inwestycje. Dzięki pozyskanym środkom gmina buduje i modernizuje m.in.: teren po FSD, Kąpielisko Miejskie, śródmieście Nysy, place zabaw i dziesiątki innych projektów....

środa, 25 październik 2017 23:38

Powiat Nyski liderem w realizacji projektów unijnych

Starosta nyski Czesław Biłobran otrzymał dyplom uznania za najwięcej wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020. Tym samym Powiat Nyski znalazł się w gronie najlepszych wśród Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wyróżnienie w......

środa, 04 październik 2017 10:35

Dotacje do 800 tys. PLN dla MSP

6 października o godz. 12.00 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i Agencją Rozwoju Nysa zaprasza na spotkanie informacyjne dot. dotacji dla MŚP...

wtorek, 19 wrzesień 2017 20:56

Nyska "Budowlanka" rusza z nowym projektem unijnym

Zespół Szkół Technicznych w Nysie w ramach programu Erasmus+ realizuje projekt pt. „Zawodowo mobilni – rozwój, doświadczenie, lepsza praca”. Głównym celem projektu jest podkreślenie roli edukacji i poszerzania kwalifikacji zawodowych i osobistych pod......

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 11 do 29 września br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II....

piątek, 01 wrzesień 2017 13:13

Projekt „Nauka przez eksperyment” w SP 10

W Szkole Podstawowej nr 10 w ramach projektu „Nauka przez eksperyment” powstały cztery nowoczesne pracownie, które pomogą w nauce matematyki, biologii czy geografii. Projekt przewiduje także m.in. wyjazdy uczniów do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie....

środa, 09 sierpień 2017 16:51

RPO IR - dofinansowanie dla przedsiębiorców

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”...

środa, 26 lipiec 2017 12:59

Nabór wniosków w RPO

Od 4 września prowadzony będzie nabór na projekty produkcyjne w Regionalnym Programie Operacyjnym. Uwaga - może być  to ostatni nabór ze względu na niemal wyczerpaną pulę środków RPO w tym zakresie.

poniedziałek, 24 lipiec 2017 21:22

Seminarium z Centrum Integracji Społecznej

W piątek, 21 lipca, w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Nysie przy ulicy Poznańskiej 3 odbyło się spotkanie dedykowane pracodawcom. Na spotkanie zgłosiło się blisko 60 pracodawców z powiatu nyskiego....

środa, 26 kwiecień 2017 01:50

W Skorochowie powstanie ścieżka pieszo-rowerowa

Ścieżka połączy Skorochów z dawną pętlą przy ul. Otmuchowskiej. 125 tysięcy złotych na inwestycje będzie pochodzić ze środków europejskich. Ścieżka będzie gotowa jeszcze w tym roku....

czwartek, 20 kwiecień 2017 12:09

5 milionów na modernizację terenu po FSO!

Gmina Nysa pozyskała blisko 5 milionów złotych z UE na uzbrojenie i zagospodarowanie gminnych terenów inwestycyjnych na obszarze po byłej FSO. Powstanie tam nowoczesny Nyski Park Przemysłowy....

piątek, 20 styczeń 2017 21:20

Budowa drogi Nysa-Sławniowice-Písečná

Mamy dofinansowanie na przebudowę drogi Nysa-Sławniowice-Písečná (przez Białą Nyskę, Morów, Koperniki, Nadziejów, Kijów, Sławniowice i dalej po stronie czeskiej przez Písečná do Jesenika). Będzie to wygodna alternatywa do trasy przez Głuchołazy...

poniedziałek, 10 październik 2016 20:52

Gmina Nysa nagrodzona

W czwartek 6 października br. podczas posiedzenia Parlamentu Euroregionu Pradziad miało miejsce wręczenie statuetek najlepszym beneficjentom Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013...

Dowiedz się kiedy i na jakich zasadach Lokalna Grupa Działania będzie mogła objąć dofinansowaniem z PROW 2014-2020 właśnie Twój pomysł!...

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. podpisana została Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)....

Nyskie Księstwo Jezior i Gór jest stowarzyszeniem działającym jako lokalna grupa działania, które w dniu 29 kwietnia 2016r. podpisało z Zarządem Województwa Opolskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju......

Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza do udziału w organizowanych w dniach 27 - 29.06.2016 r. spotkaniach informacyjnych na temat: ogólnych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020......

poniedziałek, 02 maj 2016 19:17

Dzień Europy

Dzień Europy jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja to także rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W tym roku obchody w Nysie organizuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi". Spotkanie odbędzie się w dniu 4 maja 2016r. o godz. 10:00 w sali 230 Urzędu Miejskiego w Nysie....

20 kwietnia w Muzeum Powiatowym w Nysie odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia SUBREGION POŁUDNIOWY, na którym omówiono m.in. zakres działalności biura stowarzyszenia, terminy naborów wniosków na 2016 rok oraz wysokość składki członkowskiej.

Bezpłatne spotkanie informacyjne dla podmiotów działających w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego. 

środa, 21 październik 2015 20:03

Środa z funduszami - 4 listopada 2015

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie zaprasza na kolejne spotkanie pt.: Środa z Funduszami dla przedsiębiorców na inwestycje proekologiczne...

czwartek, 16 październik 2014 20:07

Nominacja burmistrz Nysy Jolanty Barskiej

Na 27 Sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu, burmistrz Jolanta Barska została nominowana na jedną z siedmiu wiceprzewodniczących izby tego kongresu. Burmistrz reprezentuje w Strasburgu Nysę i Związek Miast Polskich....

Strona 4 z 4