Polish Czech English German
czwartek, 28 wrzesień 2017 12:35

Roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi - konsultacje

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2018”...

W załączeniu: