Z powiatu

Polish Czech English German
wtorek, 26 styczeń 2021 14:19

Omówienie sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala w Głuchołazach

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

We wtorek, 26 stycznia, odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu Nyskiego z dyrektorem SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach Arturem Grychowskim. Spotkanie poświęcone było omówieniu sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach...

Dyrektor szpitala przedstawił raport zawierający analizę sytuacji ekonomiczno – finansowej za rok 2019 oraz prognozę sytuacji ekonomiczno - finansowej na kolejne trzy lata.

Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach

 SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach w 2019 roku prowadził działalność  w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w siedmiu oddziałach szpitalnych, zakładzie opiekuńczo-leczniczym oraz w ośmiu poradniach specjalistycznych. Ponadto w w ramach Zakładu działały; zakład diagnostyki laboratoryjnej, pracownie RTG, Fizykoterapii, które pracowały na rzecz oddziałów szpitalnych i poradni oraz świadczyły usługi na rzecz innych jednostek służby zdrowia i osób prywatnych.

Ilość leczonych pacjentów w 2019 roku (4374):

 • Oddział reumatologiczny - 433
 • Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej - 252
 • Oddział pulmonologiczny - 1967
 • Oddział rehabilitacji pulmonologicznej - 261
 • Oddział rehabilitacji kardiologicznej - 814
 • Oddział psychiatryczny - 254
 • Oddział psychosomatyczny - 393

Liczba udzielonych porad ambulatoryjnych w 2019 roku:

 • Poradnia kardiologiczna - 2246
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc - 3463
 • Poradnia ginekologiczna - 3036
 • Poradnia chirurgiczna - 12421
 • Poradnia okulistyczna - 1590
 • Poradnia otolaryngologiczna - 3107
 • Poradnia zdrowia psychicznego - 4431
 • Poradnia terapii uzależnień - 1537
 • Izba przyjęć -4901

Ogółem liczba udzielonych porad - 36 732

Liczba leczonych pacjentów w 2020 roku - 3723

Liczba leczonych na oddziale COVID - 105

Liczba udzielonych porad w poradniach i w IP - 27 702

Liczba pobranych wymazów - 1877

Temat dotyczący oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach oraz zatwierdzenia Programu naprawczego będzie również omawiany podczas XXVI sesji Rady Powiatu (29 stycznia).

Omówienie sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala w GBuchoBazach