Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
czwartek, 29 październik 2020 18:36

Protokół z konsultacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Nyskiego z NGO..."

Napisał

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nysie Nr XLI/348/10 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji zostały przeprowadzone konsultacje pisemne elektroniczne dotyczące projektu uchwały „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”...

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii, uwag, propozycji organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Protokół z konsultacji >>

Konsultacje społeczne

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech