Z powiatu

Polish Czech English German
piątek, 07 sierpień 2020 13:42

Ruszyła przebudowa drogi na odcinku Obwodnica Nysy-Radzikowice

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

W tym tygodniu rozpoczęły się prace związane z przebudową i rozbudową drogi powiatowej Nr 1663 O na odcinku Obwodnica Nysy-Radzikowice...

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi na długości 1860 m.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace: przebudowęa konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem,  stabilizacja poboczy materiałem kamiennym,  wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Radzikowice (od Radzikowic do cmentarza), wykonanie systemu odwodnienia,  wykonanie wysp spowalniających ruch na wjeździe do miejscowości Radzikowice, wykonanie oświetlenia, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego (od połączenia z obwodnicą do pierwszego skrzyżowania z drogą gminną obsługującą WSS Radzikiowice.

Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia inwestycji został ustalony na początek maja 2021 roku.

Wartość zadania wynosi 7 274 058,02 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 637 029,01zł, co stanowi 50 % wartości kontraktu.

RuszyBy prace zwizane z przebudow drogi powiatowej na odcinku Obwodnica Nysy-Radzikowice