Z powiatu

Polish Czech English German
czwartek, 08 luty 2018 22:12

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nysie działa na rzecz mieszkańców Powiatu Nyskiego.  Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje codziennie, w godzinach pracy urzędu....

Powiatowy Rzecznik Konsumentów ma swoje biuro w Starostwie Powiatowym w Nysie (ul. Piastowska 33). Przyjmuje interesantów codziennie, w godzinach pracy urzędu.

Do zadań  rzecznika należy w szczególności:

  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów;
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów;
  • Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • Współdziałanie z właściwym miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  • Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:

  • nie ma uprawnień kontrolnych;

Rzecznik nie udziela pomocy prawnej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą lub zawodową bowiem zgodnie z art 211 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zasady rozpatrywania wniosków.