Z powiatu

Polish Czech English German
poniedziałek, 05 styczeń 2015 22:08

Spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz z dyrektorami urzędów pracy - 22 stycznia

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie planuje organizację spotkania z dyrektorami: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy z Opolszczyzny.
W spotkaniu, na zaproszenie Starosty Nyskiego Czesława Biłobrana, udział planuje Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak - Kamysz. W tym czasie odbędzie się również inauguracja w powiecie nyskim programu „Gwarancji dla młodzieży”.

„Gwarancje dla młodzieży” to program wsparcia młodych na rynku pracy - mówi Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, Małgorzata Pliszka. Gwarancje są częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży” wypracowanego przez Komisję Europejską.  

Stopa bezrobocia osób w wieku 15-24 lata wynosi 27% i mimo, że jest ona o 0,3 pkt. procentowego niższa niż przed rokiem, nadal w Polsce młodych bezrobotnych jest więcej niż w Unii Europejskiej.
- Bezrobocie osób młodych niesie za sobą szereg negatywnych dla społeczeństwa efektów – opóźnianie decyzji o posiadaniu dzieci, dłuższe obciążenie finansowe rodziców, utratę potencjału osób, które wyjeżdżają za granicę – konieczne są zdecydowane i celowe działania wspierające młodych wchodzących na rynek pracy - mówi minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz.
„Gwarancjami dla młodzieży” objęte zostaną wszystkie osoby w wieku 15-25. Na koniec 2013 r. grupa ta stanowiła 18,6% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. 8,4% z nich stanowią osoby z dyplomem uczelni wyższej, 26,5% posiada wykształcenie policealne i średnie zawodowe. Jednocześnie prawie 30% młodych bezrobotnych nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych. I to właśnie brak doświadczenia oraz niedopasowanie kwalifikacji do rynku pracy są głównymi przyczynami bezrobocia młodych. Dodatkowo, większość pracodawców wymaga min. półrocznego doświadczenia od potencjalnych pracowników.
Dlatego też, osoby bezrobotne będą wspierane przede wszystkim stażami, szkoleniami i innymi formami dokształcania się. Dzięki temu będą w stanie zdobyć niezbędne do podjęcia pracy doświadczenie lub przekwalifikować się, zgodnie z potrzebami pracodawców. Młodzi bezrobotni będą mogli skorzystać ze wsparcia urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia, a także projektów wyłonionych w ramach centralnego i regionalnych konkursów.
Bezrobotni do 29. roku życia będą mogli otrzymać wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w formie pożyczek udzielanych przez BGK.
„Gwarancje dla młodzieży” adresowane będą do 4 grup:
•    osób w wieku 15-17 lat, które przerwały naukę;
•   osób w wieku 18-24 lata, które nie są zatrudnione, nie uczą się i nie doszkalają, w tym również osób wymagających szczególnego wsparcia;
•    osób w wieku 18-25 lat zarejestrowanych jako bezrobotni, w tym również studentów zaocznych i wieczorowych;
•    absolwentów szkół i uczelni, pozostających bez pracy w okresie 48 miesięcy po ukończeniu edukacji oraz  bezrobotnych w wieku 18-29 lat w zakresie wsparcia przedsiębiorczości.
 
Punktem wyjścia do uzyskania „Gwarancji dla młodzieży” będzie indywidualny plan działania, który pozwoli na dobranie najskuteczniejszej formy wsparcia. W ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy lub podpisania umowy z Ochotniczym Hufcem Pracy, młodemu bezrobotnemu przedstawiona zostanie propozycja stażu, szkolenia, dalszego kształcenia się, oferta pracy lub inna forma aktywizacji zawodowej. 
 „Gwarancje dla młodzieży” stanowią uzupełnienie realizowanych już przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań skierowanych do młodych bezrobotnych. W latach 2014 – 2021 wsparciem zostanie objętych prawie 2,4 mln osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie opracowuje program "Gwarancji dla młodzieży" dostosowany do rynku pracy powiatu nyskiego. Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROGRAM KONFERENCJI 22 STYCZNIA 2015

„GWARANCJA DLA MŁODZIEŻY”

MUZEUM W NYSIE, UL. BISKUPA JAROSŁAWA 11

48-300 NYSA

10.00 - 10.15 – Rozpoczęcie Konferencji

10.15 – 10.30 Wystąpienie Starosty Nyskiego Pana Czesława Biłobrana /gospodarz spotkania/.

10.30 – 11.15 Wystąpienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza.

11.15 – 11.45 Wystąpienie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Pana Jacka Suskiego.

/Sytuacja osób młodych na wojewódzkim rynku pracy: Gwarancja dla Młodzieży w województwie opolskim/.

11.45 – 12.15 Gwarancja dla Młodzieży w powiecie nyskim – Małgorzata Pliszka.

12.15 – 12.30 Konferencja prasowa / P. Minister, P. Starosta, Dyrektor WUP/.

12.15 – 13.15 Przerwa

13.15 – 14.30 Konwent dyrektorów PUP z udziałem ministra i starostów woj. opolskiego.

Podczas Konferencji  podpisane zostanie porozumienie między gminami powiatu nyskiego w sprawie "Gwarancji dla Młodzieży".

 

Rzecznik Prasowy Edyta Bednarska-Kolbiarz