Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
czwartek, 10 listopad 2022 14:17

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych

Przedstawiamy sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030...

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji spoBecznych

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Subregion Południowy a Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER poddano konsultacjom społecznym projekt dokumentu: Strategia Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030.
Prowadzone konsultacje skierowane były do wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym wskazaniem na mieszkańców gmin wchodzących w skład Subregionu Południowego Województwa Opolskiego. Oprócz mieszkańców, projekt strategii podlegał konsultacjom z samorządami sąsiednimi do gmin Subregionu i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jednym z ważniejszych podmiotów wydających opinię, był Zarząd Województwa Opolskiego.

Załącznik >>

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech