Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
piątek, 29 sierpień 2014 00:00

Rozmowa z Panią burmistrz - o rankingu samorządów w piśmie „Wspólnota”

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)
Rozmowa z burmistrz Jolantą Barską na temat bieżących spraw w gminie Nysa.
- Jak Pani ustosunkuje się do raportu samorządów jednej z firm opublikowanych w piśmie „Wspólnota”, w którym Nysa zajęła odległe miejsce. Opozycja już Panią ostro krytykuje za pozycję miasta w rankingu. 
Ranking przeanalizowałam z dużą uwagą. To bardzo interesujący materiał, choć podkreślam z całym naciskiem, że nie odzwierciedla on stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych gmin, ani jakości życia ich mieszkańców i opiera się wyłącznie na wskaźnikach ujętych w sposób dynamiczny i prezentujących wyłącznie zmiany, jakie zaszły w ostatniej kadencji w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Przyjęta konstrukcja obliczania wskaźników dyskryminuje jednostki, które charakteryzowały się już wysokim stopniem rozwoju na początku badanego okresu, czyli w 2010 roku. Potwierdza to w opisie przyjętych założeń rankingu zespół badawczy firmy Curulis Sp. z o.o.
McDonald’s w Nysie coraz bliżej
Ranking przeprowadzono w 4 obszarach funkcjonowania: finanse, gospodarka, infrastruktura i jakość życia.
 
W zakresie dochodów bazowy rok 2010 był dla nas rekordowy. Dochody – zadania własne (bez zadań zleconych i powierzonych) wzrosły z 90,09 mln zł w roku 2006 do 141,05 mln zł w roku 2010 (wzrost o 57 %). Już w 2010 roku było wiadomo, że tak wysoki poziom dochodów nie jest możliwy do utrzymania. Było wiadomo, że zdecydowanie będą się obniżać dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz środki zewnętrzne. To, że gmina bardzo dobrze przed badanym okresem wykorzystała możliwość sprzedaży majątku, czy pozyskania środków zewnętrznych zadecydowało o tym, że w tym obszarze funkcjonowania znalazła się na ostatnich miejscach za badany ostatni okres.
 
Jeśli chodzi o gospodarkę to wskaźniki są bardzo zagmatwane. Na uwagę zasługuje tu fakt, że opracowujący ranking zaliczyli Gminę Nysa do grupy 467 gmin określonych, jako „przemysłowo-usługowe”. Gminy te jak podają autorzy rankingu „charakteryzuje stosunkowo wysoki udział wykonania podatku CIT w wykonaniu dochodów ogółem, który wynosi średnio około 1, 6% w porównaniu do pozostałych skupień, gdzie wynosi on średnio około 0,2% i 0,4%.”
 
Jeśli chodzi o infrastrukturę nasza gmina w 2010 r. miała zakończoną realizowaną (z przeważającym udziałem środków zewnętrznych) kanalizację całej gminy i po 2010 r. nie mogła w ramach tych wskaźników odnotować żadnej dynamiki, przez co kolejny raz znalazła się na samym końcu rankingu. Warto dodać, że już w 2010 r. gmina (przy dużym udziale dofinansowania zewnętrznego) miała dobry wskaźnik liczby uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjach przypadających na 1 komputer, liczby klubów sportowych oraz artystycznych na 1000 mieszkańców czy liczby książek w bibliotekach na 1000 ludności.
 
Metodologia z góry skazywała gminę Nysa, która w ramach badanych obszarów miała już w 2010 r. sytuację zdecydowanie lepszą niż wiele innych gmin na zajęcie bardzo odległej pozycji w rankingu. Jak nie należy pochopnie wyciągać wniosków i dokonywać ocen w oparciu o wskaźniki dotyczące dynamiki każdy może odpowiedzieć sobie sam, porównując na przykład wzrost PKB (dynamika) Polski i Niemiec. W ostatnich latach Polska odnotowuje wzrost (dynamikę) PKB zdecydowanie wyższy niż Niemcy (na przykład w 2013 r. Polska 1,4 % a Niemcy 0,5 %). Czy w oparciu o te wskaźniki można mówić, że Niemcy gorzej się rozwijają niż Polska, czy ludziom w Niemczech żyje się gorzej niż w Polsce?  
 
Podobny temat:
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Nysa