Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 28 sierpień 2014 00:00

Muzeum dialogu - nowy dyrektor placówki

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

W dniu 28 sierpnia 2014 roku Zarząd Powiatu w Nysie podjął uchwałę o powołaniu na stanowisko Dyrektora Muzeum w Nysie Pana Edwarda Hałajkę.

W drodze konkursu kandydata wyłoniła Komisja w składzie:

Adam Fujarczuk - przedstawiciel organizatora konkursu (Zarządu Powiatu w Nysie)
Jerzy Dunaj - przedstawiciel organizatora konkursu 
Włodzimierz Figiel - przedstawiciel organizatora konkursu 
Jacek Chwalenia - przedstawiciel organizatora konkursu 
dr Małgorzata Radziewicz - przedstawiciel pracowników Muzeum 
Mariusz Krawczyk - przedstawiciel pracowników Muzeum 
dr Violetta Rezle-Wasilewska - przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich.


Edward Hałajko ur. 30.06.1958 roku w Gliwicach.  Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Historia i Pedagogika o specjalizacji Dokumentalistyka konserwatorska. Edward Hałajko posiada licencjat z Konserwacji zabytków. Od 2006 roku prowadził własną działalność konserwatorską m.in. wykonał renowację elewacji Muzeum w Nysie, jak również m.in. w Nysie przeprowadził konserwację pomnika Św. Jana Nepomucena przy Kościele św. Piotra i św. Pawła w Nysie przy ul. Brackiej.
Edward Hałajko interesuje się historią, sztuką, zabytkami. Obcował z przestrzenią nyskiego Muzeum od wielu lat. Edward Hałajko jest autorem publikacji opisujących historyczne cmentarze w Nysie, historie rzeźby św. Jana Nepomucena, a także budynku Muzeum w Nysie, które ukazały się w „Nyskich szkicach muzealnych”.

Koncepcja Edwarda Hałajki prowadzenia Muzeum opiera się na wzmocnieniu działań otwierających Muzeum na szeroki krąg odbiorców. Powiatowe Muzeum ma stać się „Muzeum dialogu”, w którym miejsce do spotkań i rozważań mają znaleźć różne środowiska a szczególnie ma być to miejsce debat historyków, miłośników sztuki i zabytków. Muzeum ma też wydawać publikację - rocznik czy kronikę powiatu nyskiego - zawierającą faktograficzny opis najważniejszych wydarzeń w regionie. Ekspozycji stałej doczekać się mają przebywające w archiwach Muzeum zbiory sztuki orientalnej. Sala na pierwszym piętrze ma zostać na stałe dostosowana do spotkań i konferencji. Nowoczesnym akcentem planowane jest wprowadzenie elektronicznych, wielojęzycznych przewodników. W Muzeum być może powstanie również kawiarenka.

 

Nowy Dyrektor Muzeum w Nysie Edward Hałajko rozpocznie pracę od 1 września 2014 roku. Obecna Dyrektor Muzeum dr Małgorzata Radziewicz, po 27 latach pracy w nyskim Muzeum i kierowaniu placówką od 2007 roku, podjęła decyzję o przejściu na emeryturę.

Rzecznik Prasowy starostwa, Edyta Bednarska-Kolbiarz