Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
plcsende
piątek, 02 lipiec 2021 15:36

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowy obowiązek składania deklaracji przez mieszkańców

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)
Od 1 lipca 2021 r. ruszył proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła, jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel/zarządca budynku jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu pn. Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza..
 
Program realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i jest niezależny od inwentaryzacji źródeł ciepła prowadzonych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Centralna Ewidencja Emisyjno[ci Budynków (CEEB) – nowy obowizek skBadania deklaracji przez mieszkaDców

Otrzymane dane trafią do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). CEEB to istotne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, a tym samym dbanie o czyste powietrze.

Jak złożyć deklarację?

  • bez wychodzenia z domu w postaci deklaracji on-line dostępnej pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ – wystarczy Profil Zaufany lub E-dowód oraz podpis kwalifikowany;
  • w formie papierowej można złożyć deklarację listownie lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, w godzinach pracy urzędu.

 * ze względu na trwającą pandemię preferowany sposób przekazania danych to wypełnienie deklaracji on-line

Terminy:

  • dla budynków istniejących właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy (czyli do 30 czerwca 2022 r.),
  • dla budynków nowopowstałych termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw ,
  • w przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Najważniejsze informacje:

  • kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła. Obowiązkowi zgłoszenia podlegać będą źródła ciepła o mocy do 1 MW, które ogrzewają budynek oraz źródła energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania budynku,
  • deklarację musi wypełnić każdy właściciel lub zarządca budynku,
  • deklarację wypełniamy dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
  • w deklarację wpisujemy wszystkie źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku.

Szczegółowe informacje oraz link do złożenia deklaracji znajdują się na stronie internetowej: www.zone.gunb.gov.pl

Do pobrania:

Informator dla właścicieli i zarządców budynku

Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalana paliw

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech