Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 27 sierpień 2014 00:00

Odbudowa nyskiego rynku już blisko - tak może wyglądać "nowy" rynek

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Zniszczona w czasie wojny zabudowa nyskiego rynku w końcu doczeka się odbudowy. Gmina Nysa rozstrzygnęła przetarg na oddanie inwestorowi w wieczyste użytkowanie na 99 lat trzech działek na tzw. plantach. Miasto przygotowuje się do odnowienia Rynku....

Przetarg rozstrzygnięty

Gmina Nysa rozstrzygnęła przetarg na oddanie inwestorowi w wieczyste użytkowanie na 99 lat trzech działek w Rynku o powierzchni 2570 m2. Inwestor będzie mógł wybudować obiekt nawiązujący do zabudowy sprzed 1945r. Przypomnijmy, że w 2009r. jeden z przedsiębiorców odbudował na nyskim rynku wieżę ratuszową, której jest właścicielem. Tym razem Gmina Nysa oddaje trzy swoje nieruchomości w wieczyste użytkowanie.

Do przetargu – do 30 czerwca wpłacając wadium oraz składając ofertę do dnia 07 lipca 2014r. - zgłosił się jeden inwestor, Centrum Spółka z o.o. z Nysy. Cena wywoławcza użytkowania wieczystego na 99 lat trzech działek w Rynku wynosi  1 654 000 zł. Pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynosi 25%. Opłata roczna przez 99 lat, jaką ponosi inwestor wynosi 4,5 % ceny osiągniętej w przetargu (ok. 75 tys. zł rocznie) plus podatek od nieruchomości. Właścicielem obszaru trzech działek na tzw. plantach jest dalej gmina Nysa. W przeszłości sprzedaż terenu inwestorowi w centrum Nysy nie zawsze prowadziła do zagospodarowania. Jeśli chodzi o zabudowę plantów na Rynku inwestor w ciągu 3 lat od podpisania aktu notarialnego powinien rozpocząć inwestycję, a zakończyć w ciągu 8 lat. W przypadku nie dotrzymania terminów gmina Nysa może odebrać prawo wieczystego użytkowania inwestorowi.

 image 

Przedwojenna zabudowa Rynku w Nysie

image

Nysa z kompleksem kamieniczek w Rynku była jednym z najpiękniejszych miast na Śląsku. 

Po odbudowie ratusza (po lewej na zdjęciu) do odbudowy została jeszcze kamienica na dzisiejszej łące (tzw. planty na zdjęciu po lewej). Podobnie jak z nyskim ratuszem odbudowy kamienicy dokona inwestor.image

Odtworzenie układu urbanistycznego pozwoli w przyszłości na przebudowę dróg, chodników oraz wyznaczenie terenów rekreacyjnych w Rynku Przebudowa ulicy Krzywoustego w 2011r. na odcinku od Wieży Ziębickiej do Rynku - z nowymi chodnikami, fontanną, ławeczkami i elementami architektury zielonej, była zapowiedzią tego, jak wyglądać będą pozostałe ulice przylegające do Rynku. W najbliższych latach planowana jest realizacja przebudowy ulic: Celnej i Biskupa Jarosława, miasto czeka także przebudowa samego Rynku. W 2012 zakończony został remont i konserwacja elewacji zabytkowego Domu Wagi Miejskiej. Tuż obok przeprowadzono w 2012r. także remont elewacji kamieniczki Wspólnoty Mieszkaniowej 191 na Rynku.

image

Przebudowana ul. Krzywoustego z mała architekturą, ławeczkami, fontanną i zielenią - 2011r.

image

Odnowione kamieniczki w Rynku - 2012r.

image

image

Wizualizacja ul. Celnej przewidzianej do realizacji 

Co powstanie na Rynku?

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską w Nysie w dniu 2 października 1996r., teren trzech działek na Rynku (aktualnie teren pokryty trawą) przeznaczony jest do zabudowy pod działalność:

usługową (handel, gastronomia),

wystawienniczą,

kulturalną

oraz inne funkcje publiczne.

Dopuszczalne są także funkcje mieszkalne.

Obiekt w Rynku ma nawiązywać do historycznie ukształtowanej linii zabudowy sprzed 1945 r. i będzie musiał uzyskać m.in. pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wraz z odbudową kamienicy na trzech działkach w Rynku, odnowieniem ulic, zaprojektowaniem terenów zielonych i rekreacyjnych, będzie możliwe ograniczenie ruchu w Rynku. Dokładny układ komunikacyjny w samym sercu miasta zostanie opracowany przez ekspertów i skonsultowany z mieszkańcami, podobnie zresztą jak projekty przebudowy poszczególnych ulic.

Przebudowa Rynku prowadzić powinna do utworzenia dwóch dużych placów atrakcyjnych dla mieszkańców do celów rekreacyjnych: przed Bazyliką Św. Jakuba i św. Agnieszki oraz przed Domem Starej Wagi.

image

WIZUALIZACJE NOWEJ KAMIENICY NA RYNKU

image

image

image

image

image

Artur Pieczarka rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Nysie

Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)