Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
piątek, 11 czerwiec 2021 12:32

Analiza zasadności powstania „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego” na terenie gminy

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)
Gmina Nysa rozważa możliwość przystąpienia do  Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Zapraszamy do wypełnienia ankiety...

Ankietę prosimy wypełnić w terminie do 18 czerwca 2021 r. Jest ona skierowana do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych  z terenu Gminy Nysa i ma na celu rozeznanie potrzeb udzielania pomocy w formie utworzenia ”Centrum opiekuńczo- mieszkalnego”.

Centra opiekuńczo-mieszkalne są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Głównym celem działania Centrum jest świadczenie usług osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb poprzez wsparciew zakresie kwestii zdrowotnych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, poznawczych oraz społecznych.

Centra mają na celu uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia osobom dorosłym możliwości zamieszkiwania w formie całodobowego pobytu  lub pobytu dziennego.

Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy.

LINK DO ANKIETY

Analiza zasadno[ci powstania „Centrum OpiekuDczo-Mieszkalnego” na terenie Gminy Nysa

OPS w Nysie

Redaktor: Andrzej Babiński

Authors: Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)