Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 10 marzec 2021 13:20

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych już obraduje

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Dziś (10.03) odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, do której należy Joanna Burska członek Zarządu Powiatu...

Podczas spotkania omówiono m.in.: projekt uchwały w sprawie podziału limitu środków finansowych PFRON na 2021 rok oraz wykorzystanie finansów w roku ubiegłym.

W posiedzeniu, w roli gościa, uczestniczyła także Krystyna Wilisowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie.

Do zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy:

  • - inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • - realizacja praw osób niepełnosprawnych,
  • - opiniowanie projektów powiatowych, programów i działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji tych programów,
  • - opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Rada w składzie: Joanna Burska, Anna Januszewska – Zenowicz, Elżbieta Klimas, Romuald Dąbrowski i Jacek Godyń została została powołana Zarządzeniem Starosty Nyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. na podstawie art. 44b art. 44c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Kadencja Rady trwa 4 lata.

Powiatowa SpoBeczna Rada ds. Osób NiepeBnosprawnych ju| obraduje