Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
poniedziałek, 08 marzec 2021 12:22

Przypominamy! Termin 30 dni na rejestrację pojazdu

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Ważna informacja! Przypominamy, że obowiązuje termin 30 dni na rejestrację pojazdu, który nie jest pojazdem nowym, a został sprowadzony z terytorium Państwa członkowskiego UE oraz na zawiadomienie o zbyciu bądź nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terenie naszego kraju...

Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu:

Art. 140mb – Kto:

  1. będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu

– podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Art. 71 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

„Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia”.

Art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

„Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

  1. nabyciu lub zbyciu pojazdu
  2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym”.

Przypominamy! Termin 30 dni na rejestracj pojazdu