Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
wtorek, 16 luty 2021 12:35

Sadza płonie, czad zabija!

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Kominiarze w ostrzegają przed pożarami kominów i "cichym zabójcą", strażacy przekonują do zakupu czujek – Starostwo Powiatowe w Nysie i Zarząd Powiatu przyłącza się do tych ogólnopolskich kampanii zachęcając do regularnych przeglądów kominiarskich, przypominając, że to nie tylko obowiązek z punktu widzenia prawa, ale przede wszystkim zobowiązanie wobec Twoich najbliższych. Od tego może zależeć ich zdrowie, a nawet życie...

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Lwia część tych zdarzeń powiązana jest bezpośrednio z niedrożnością przewodów kominowych. Takich interwencji – jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie – tylko w okresie od 1 października 2020 do końca stycznia 2021 było blisko 110!

">

Przypominamy, że zarządca, czy też właściciel budynku ma obowiązek dokonywać przeglądu kominowego. Prawo budowlane nakłada taki obowiązek raz w roku, natomiast rozporządzenie ministra nakazuje takiego przeglądu dokonywać raz na kwartał, czyli cztery razy w roku.

Podstawa prawna w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

WAŻNE!

Od kominiarza, który dokonał przeglądu lub czyszczenia komina, powinniśmy wziąć dokument potwierdzający ten fakt (rachunek, paragon lub protokół). W innym wypadku, kiedy dojdzie do szkody, ubezpieczyciel może nie wypłacić nam odszkodowania.

Kolejnym, ogromnym zagrożeniem jest czad, czyli tlenek węgla. W ostatnim czasie, także na terenie powiatu nyskiego, zdarza się coraz więcej interwencji straży w związku z zatruciem tlenkiem węgla. Dlatego PSP apeluje o zakup czujki tlenku węgla. To niewielki koszt, a potrafi uratować ludzkie życie,

Co to jest czad?

To inaczej tlenek węgla (CO). Powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia:

Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.

  • Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
  • Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
  • Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
  • W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
  • Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

Sadza pBonie, czad zabija!