Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 04 luty 2021 15:02

100 pulsoksymetrów dla jednostek pomocy społecznej

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

100 sztuk pulsoksymetrów otrzymał Starosta Nyski od Wojewody Opolskiego. Urządzenia do badania poziomu saturacji i tętna zostaną przekazane do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Odbiorcami tego tak bardzo potrzebnego sprzętu będą m.in...

Odbiorcami tego tak bardzo potrzebnego sprzętu będą m.in. :

  • - ZOZ w Nysie - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Paczkowie,
  • - SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz Oddział Opiekuńczo-Psychiatryczny,
  • - Nyskie Hospicjum św. Arnolda Jannsena,
  • - Kluby Senior Plus w Nysie, Głuchołazach, Jasienicy Dolnej,
  • - Noclegownia i Ogrzewalnia w Nysie (ul. Baligrodzka).

100 pulsoksymetrów dla jednostek pomocy spoBecznej

Authors: Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)