Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 28 styczeń 2021 14:57

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Zarządzeniem nr 902 /2021 Burmistrza Nysy z dnia 25 stycznia 2021 r. ustalony został harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa...

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa na rok szkolny 2021/2022

W tym roku po raz pierwszy rekrutacja prowadzona będzie przy pomocy systemu elektronicznego. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem będzie można dokonać w systemie informatycznym z dowolnego komputera posiadającego dostęp do internetu. Wypełniony elektronicznie wniosek/zgłoszenie, wydrukowany i podpisany należy złożyć wrazz załącznikami w wybranej szkole.

Elektroniczny system naboru zostanie uruchomiony po 15 marca 2021 r. Adres strony internetowej systemu oraz instrukcja postępowania będą dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Nysie oraz stronach internetowych placówek.

Gminny Zarząd Oświaty

 

Załączniki: Harmonogram szkoły >>