Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
poniedziałek, 25 styczeń 2021 12:12

Dyżury specjalistów w ŚDS - 7 VI

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)
Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie informuję, że w poniedziałek 7 czerwca br., w godzinach od 15:00 do 17:00, odbędzie się popołudniowy dyżur specjalistów – pracowników ŚDS....

Celem dyżurów specjalistów jest:

  • - udzielanie poradnictwa specjalistycznego w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością dziecka/podopiecznego, możliwości pomocowych,
  • - psychoedukacja rodziców/opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • -  wsparcie w zakresie diagnozowania potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, uzyskanie wskazówek niezbędnych do zwiększenia ich aktywności i zaradności,
  • - przybliżenie zainteresowanym tematyki zaburzeń psychicznych, prowadzonych terapii, poznanie specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi,
  • - uzyskanie przez rodziców podopiecznych ŚDS informacji na temat prowadzonej terapii, postępów w realizacji planów wspierająco-aktywizujących.
  • - dzielenie się doświadczeniem oraz dobrymi praktykami w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką zaburzeń psychicznych, opiekunów, bliskich osób z zaburzeniami psychicznymi, pracowników instytucji pomocowych, a także placówek działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Więcej informacji pod nr telefonu: 77 433 74 66

Środowiskowy Dom Samopomocy
Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie