Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
poniedziałek, 02 listopad 2020 15:11

Zaawansowane prace w Goświnowicach

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz sprawdzał postęp prac na przebudowywanej drodze powiatowej w miejscowości Goświnowice....

 

Prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1668 O, 1653 O, 1654 O Goświnowice - Grądy" są już bardzo zaawansowane. Inwestycja polega na przebudowie odcinków dróg o łącznej długości 4784 m.

Zaawansowane prace w Go[winowicach

Zakres robót obejmuje m.in. poszerzenie istniejącej jezdni wraz z obustronnymi utwardzonymi poboczami, budowę ciągu pieszo - rowerowego na długości 1042 m w miejscowości Goświnowice, budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kolejowej, Nyskiej i Polnej w miejscowości Goświnowice, budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych w miejscowości Grądy, przebudowę chodników, zjazdów do posesji oraz zjazdów na pola uprawne, przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Całkowita wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 8 521 606,11 zł. Realizacja zadania stała się możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Starosta nyski przyglądał się również postępom prac przy przebudowie drogi powiatowej Obwodnica Nysy-Radzikowice - link do artykułu.