Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
piątek, 16 październik 2020 14:47

Podziękowania dla nauczycieli

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

W czwartek, 15 października, w Muzeum Powiatowym w Nysie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej z nauczycielami szkół prowadzonych przez powiat nyski...

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną uroczystość odbyła się w kameralnym gronie. W spotkaniu udział wzięli: starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz, Opolski Kurator Oświaty Michał Siek, Główny specjalista do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Robert Socha oraz zaproszeni dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski.

Starosta Nyski w swoim wystąpieniu podziękował gronu pedagogicznemu za codzienną pracę i zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia oraz wręczył wyróżnionym nauczycielom nagrody za wzorowe rezultaty w pracy pedagogicznej i wychowawczej.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Pan Henryk Mamala - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie, natomiast nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty Pani Iwona Dudzik - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie.

Uroczystość uświetniły występy uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, a także uczennicy klasy III instrumentalistyki Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Nysie - Marty Kubów, która za wybitne osiągnięcia artystyczne otrzymała z rąk dyrektora szkoły Janusza Dąbrowskiego Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podzikowania dla nauczycieli