Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
wtorek, 23 czerwiec 2020 10:52

Trwa nabór wniosków na staże w PUP

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)...

TERMIN ROZPOCZECIA NABORU: od 22.06.2020 r.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższy cel.

Zasady organizowania staży w 2020 r.:

  • maksymalny okres odbywania stażu - do 15.12.2020
  • minimalny okres zatrudnienia os. bezrobotnej po zakończonym stażu - 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy

Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest:

  • przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów (wniosek wraz z załącznikami)
  • zapewnienie osobie bezrobotnej zatrudnienia po zakończonym stażu.

Link do strony>>