Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 28 maj 2020 15:20

Dyskusja o raporcie o stanie Gminy Nysa za 2019 rok

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)
Podczas sesji w czerwcu mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Nysa...

Zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, treść zgłoszenia, podpis mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie oraz podpisy poparcia 50 osób.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres:

  • Urząd Miejski w Nysie,Biuro Rady – pokój 207 (II piętro)
  • 48-300 Nysa. ul. Kolejowa 15
  • Tel. 77 4080517

Link do Raportu:  http://bip.nysa.pl/?a=1625

Raport o stanie Gminy Nysa za 2019 rok – Gmina Nysa