Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 20 marzec 2019 15:34

Konsultacje społeczne ws. statutów sołectw Gminy Nysa

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Nysa. Konsultacje będą trwać w terminie od 20.03.2019 r. do 20.04.2019 r. i przeprowadzone zostaną w......

Konsultacje będą trwać w terminie od 20.03.2019 r. do 20.04.2019 r. i przeprowadzone zostaną w formie:

1) wyłożenia projektów statutów:

  • w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Nysie,
  • w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie - pokój nr 20,
  • u sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Nysa,

2) zamieszczenia projektów statutów:

  • na stronie internetowej Gminy Nysa
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (www.bip.nysa.pl)

Opinie i uwagi należy zgłaszać na formularzu konsultacyjnym[1] w następujący sposób:

  • - dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
  • - przesłać na adres:
  • - złożyć u sołtysa

Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu statutu mają charakter opiniotwórczy.

Załączniki: Pobierz wszystkie pliki

    Wydział Rozwoju Ochrony Środowiska