Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
NGO - Nyski 3 SEKTOR
Organizacje pozarządowe powiatu nyskiego (S3KTOR) - Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Organizacje pozarządowe powiatu nyskiego (S3KTOR)

 W dniu 29 maja 2023 roku o godz. 9 odbędzie się VIII sesji Rady Seniorów w Nysie...

W środę, 17 maja, Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski wspólnie z członkami Klubu Tarnopolan z Nysy odwiedzili łambinowickie miejsca pamięci...

Zapraszam interesariuszy podobszarów rewitalizacji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady Seniorów, Rady Młodzieżowej oraz zainteresowanych mieszkańców na warsztaty strategiczne odbywające się w ramach przygotowywania aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa...

czwartek, 23 marzec 2023 08:25

Dni Otwarte w Centrum Produktu Lokalnego

Nyskie Księstwo Jezior i Gór w dniach 24-26.03.2023 r. (piątek-niedziela) organizuje Dni Otwarte w Centrum Produktu Lokalnego, mieszczącym się przy ul. Brackiej, obok Fontanny Trytona...

piątek, 03 marzec 2023 14:33

Rozmowy o funduszach europejskich 3 marca

3 marca odbyło się w Nysie spotkanie przedstawicieli samorządowych z Subregionu Południowego, dotyczące możliwości ubiegania się przez samorządy o unijne dofinansowania....

Dzisiaj, 27 lutego obchodzimy nasze wspólne święto ? Światowy Dzień Organizacji Społecznych. Z tej okazji łączymy siły, aby pokazać, jak wiele wspaniałych rzeczy dzieje się za sprawą organizacji w całej Polsce. I to działa!

Do 5 marca 2023 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej.

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu nyskiego (zarówno rejestrowane jak i nierejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARMIR) do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym o nagrodę Starosty Nyskiego ?Wielkanocne tradycje kulinarne?...

Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą...

poniedziałek, 30 styczeń 2023 10:02

Zaproszenie NGO do konsultacji społecznych

 

Burmistrz Nysy zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2023...

 

Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Południowego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030...

W województwie opolskim zatwierdzony został dokument podziału terytorialnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027. Zarząd Województwa Opolskiego poprzez delimitację Obszarów Funkcjonalnych wskazał między innymi Subregion Południowy jako realizatora Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT), które mają spełniać rolę instrumentu terytorialnego realizowanego w ramach strategii rozwoju lokalnego lub terytorialnego na podstawie art. 22 projektu rozporządzenia ogólnego...

środa, 11 styczeń 2023 09:15

NKJIG ? można składać wnioski `2023

 Zarząd Stowarzyszenia NKJIG zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszeń o nowych naborach wniosków...

środa, 04 styczeń 2023 10:14

Siła i Moc Kobiet ? spotkanie 10 stycznia

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych uczestniczek projektu ?Siła i Moc Kobiet ? samoorganizacja środowiska kobiet w powiecie nyskim? odbędzie się 10 stycznia 2023 roku o godzinie 11:00 oraz 16:30.

piątek, 23 grudzień 2022 09:25

Podziękowania za pomoc obywatelom Ukrainy

Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski spotkał się z Nadią Szostak, Ambasadorem Powiatu Nyskiego oraz dyrektorem oddziału Fundacji Centrum Rozwoju i Pomocy "Razom"...

Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza na moderowane warsztaty online, które odbędą się w dniu 09.12.2022 r. w godzinach 13:00 ? 15:00. Niniejsze warsztaty poświęcone będą dyskusji nad propozycją celów i przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2023-2027 (LSR)...

Przedstawiamy sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030...

czwartek, 10 listopad 2022 12:41

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały ?Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 ?...

czwartek, 03 listopad 2022 15:07

Piękny gest od Stowarzyszenia Nyskich Pszczelarzy

Prezes Nyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy Jerzy Duda wraz z Judytą Potoczak przekazali 20 litrów różnorodnego miodu dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu nyskiego. Warto dodać, Stowarzyszenie już od paru lat regularnie przekazuje miody dla naszych dzieci. Dzielenie się tym słodkim darem, przejdzie już chyba do tradycji...

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o włączenie się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich...

poniedziałek, 31 październik 2022 08:25

Podpisanie umowy grantowej z Fundacją Leroy Merlin

W ubiegły piątek, w ramach powołanego przez Fundację Leroy Merlin Funduszu Solidarnościowego, Gmina Nysa podpisała umowę grantową na wyremontowanie i przystosowanie do zamieszkania 5 lokali komunalnych, w celu stworzenia w nich tymczasowych miejsc pobytu dla ludności uchodźczej z Ukrainy...

czwartek, 27 październik 2022 14:40

Otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu w Nysie ogłasza trzy otwarte konkursy ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w miejscowościach  Nysa i Kamiennik oraz w zakresie prowadzenia jednego punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w miejscowościach Głuchołazy, Korfantów i Łambinowice....

Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ?Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2023?...

Zarząd Powiatu w Nysie ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu ?Program współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 roku"...

poniedziałek, 03 październik 2022 12:54

Nabór wniosków na współorganizację imprez - Starostwo

Przypominamy o możliwości składania wniosków na współorganizację imprez promocyjnych, sportowych i turystycznych organizowanych w 2023 roku...

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji...

wtorek, 28 czerwiec 2022 14:20

SPOTKANIA KONSULTACYJNE ? LSR NA LATA 2023-2027

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dla mieszkańców poszczególnych Gmin objętych LSR Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, w ramach procesu przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, przez Lokalną Grupę Działania.

czwartek, 19 maj 2022 09:28

Nabór do projektu ?Kierunek NOWE FIO 2022?

Wzorem lat ubiegłych  Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza nabór do projektu ?Kierunek NOWE FIO 2022?.

Strona 1 z 7
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech