Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
poniedziałek, 07 grudzień 2015 16:01

Lądowisko na dachu szpitala - projekt nominowany w konkursie Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia

Napisał

We wrześniu br. Szpital Kliniczny w Polanicy uruchomił kolejną płytę lądowiska wyniesionego na dachu szpitala, jest ona położona na 27 metrach i zarazem najwyższym lądowiskiem wyniesionym w kraju, gdyż do tej pory była to płyta lądowiska wyniesionego na dachu Szpitala w Nysie.

W trakcie otwarcia Lotnicze Pogotowie Ratunkowe prezentowało nyski projekt budowy lądowiska na dachu, który był nominowany w konkursie „Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia”.

„Lądowisko wyniesione dla helikopterów sanitarnych, wybudowane na dachu nowych obiektów szpitala w Nysie dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” to projekt nominowany w kategorii zarządzanie infrastrukturą w tegorocznym konkursie Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia, organizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer i Uczelnię Łazarskiego.

-  Konkurs ma szerzyć wiedzę o zarządzaniu nowoczesnym podmiotem leczniczym, ale też tę wiedzę tworzyć poprzez dzielenie się najlepszymi doświadczeniami w różnych obszarach zarządzania. Wyróżniliśmy i nagrodziliśmy projekty, które przyniosły już wymierne, pozytywne efekty i mogą stać się inspiracją dla innych. Jednym z nich jest projekt realizowany przez szpital w Nysie – mówi Marcin Stępień, dyrektor segmentu ochrony zdrowia Wolters Kluwer SA.

    Wartość projektu wyniosła 18.286.722,96 zł. Źródłem finansowania były między innymi środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także środki własne placówki oraz środki przekazane ze Starostwa Powiatowego w Nysie. Projekt był realizowany w latach 2010-2011.
- Projekt ten był pionierski pod każdym względem. Dotyczył zbudowania lądowiska dla helikopterów na dachu budynku placówki, nad 6 piętrem. Takie rozwiązanie wynikało z umiejscowienia szpitala, działającego w specyficznym mieście, zwanym „śląskim Rzymem”, z uwagi na wielość kościołów i co się z tym wiąże – wielu wysokich obiektów utrudniających lądowanie. Wprawdzie niedaleko Nysy działa lotnisko wojskowe, ale transport chorego z tego lotniska do szpitala zajmuje czas, który w nagłych przypadkach jest cenny. Tymczasem chory, który jest transportowany helikopterem na dach szpitala, ma 15 metrów do pracowni diagnostycznej z rezonansem magnetycznym i 12 metrów do gabinetu lekarskiego - mówił Marek Wójcik, ekspert Związku Powiatów Polskich, który oceniał projekty w kategorii zarządzanie infrastrukturą.

Początkowo podczas rozbudowy szpitala planowano budowę naziemnej płyty lądowiska dla helikopterów sanitarnych, koszt wybudowania takiej płyty oszacowano wstępnie na 3,5 mln zł. Przez 4 lata trwały uzgodnienia w sprawie postawienia płyty naziemnej, jednak ich finałem był brak zgody  Konserwatora Ochrony Zabytków, Konserwatora Ochrony Przyrody oraz mieszkańców okolicznych budynków. 

Zdecydowano się więc na lądowisko wyniesione. Pierwszym etapem projektu była rozbudowa szpitala w latach 2010-2011, w wyniku której powstał 5-kondygnacyjny budynek dla oddziału chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej, internistyczno-kardiologicznego, dziennego oddziału szybkiej diagnostyki i części parterowej, przeznaczonej na diagnostykę obrazową z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym, diagnostykę laboratoryjną z pracownią koagulopatii oraz diagnostykę endoskopową - dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Każda kondygnacja ma 1000 m kw. powierzchni.

Po zakończeniu budowy bloku łóżkowego w 2011 roku drugim etapem projektu była budowa lądowiska wyniesionego dla helikopterów sanitarnych. W  2011 roku Ministerstwo Zdrowia zakupiło włoskie helikoptery sanitarne Agusta, które mogą lądować w pozycji pionowej bez nalotu na płytę, i których nacisk na płytę wynosi 3,5 tony. Wykonawca obiektu łóżkowego stwierdził, że konstrukcja dachowa tego obiektu może utrzymać nacisk do 20 ton, dlatego też podjęto decyzję o budowie płyty lądowiska wyniesionego. Czas budowy takiego lądowiska był krótszy niż byłoby to w przypadku płyty naziemnej, trwał 7 miesięcy, koszt również był niższy, wyniósł 1,8 mln zł.

W roku 2010 województwo opolskie, jako jedyne w kraju, nie miało bazy stacjonowania helikopterów, obsługiwało je województwo dolnośląskie (Wrocław) i śląskie (Gliwice).

Inwestycja taka była konieczna, ponieważ szpital w Nysie dysponujący 17-oma oddziałami, prowadzi działalność medyczną o charakterze specjalistycznym i ponadregionalnym. Szpitalny oddział ratunkowy to część systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, który zabezpiecza także, przy współpracy ze szpitalem w Jeseniku, przygranicze polsko-czeskie oraz część autostrady A4. W nagłych stanach chorzy są transportowani do Centrów Urazowych przy Akademii Medycznej we Wrocławiu i Katowicach.

Celem konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim.

Konkurs skierowany jest do podmiotów leczniczych prowadzących działalność szpitalną. W tegorocznej II edycji konkursu oceniano projekty z zakresu zarządzania placówką medyczną, których wdrożenie przyniosło pozytywne efekty oraz wymierne zmiany i które realizowane były po 1 stycznia 2008 roku, a zakończone do 30 czerwca 2013 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.konferencje.abc.com.pl

Informacje na temat zeszłorocznej edycji konkursu i szczegółowe opisy zgłoszonych i nagrodzonych wówczas projektów znajdują się w publikacji "Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia". Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.

Źródło: www.zoznysa.pl