Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
piątek, 17 marzec 2023 12:56

Spotkanie z doradcami zawodowymi w Zespole Szkół Technicznych w Nysie

Dnia 15.03.2023 r. w Zespole Szkół Technicznych w Nysie odbyło się spotkanie doradców zawodowych i pedagogów szkolnych ze szkół podstawowych z gminy Nysa, z dyrekcją ? Panią Joanną Pędzik, zastępcą dyrektora do spraw kształcenia zawodowego ? Panią Magdaleną Ziółkowską, pedagogiem szkolnym ? Panią Katarzyną - Zaleską-Kujdą oraz doradcą zawodowym ? Panią Katarzyną Grygorowicz z ZST Nysa...

W spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście Pani Małgorzata Leśniewska - zastępca dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie, Pan Kazimierz Darowski ? Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Nysie, Pani Dominika Rutkowska ? Komendant Hufca Pracy w Nysie oraz Pani Joanna Taramina ? przedstawiciel Młodzieżowego Centrum Kariery w Nysie.

Celem spotkania było omówienie możliwości i predyspozycji zawodowych uczniów klas ósmych szkół podstawowych na ich kolejnym etapie kształcenia, możliwości wsparcia i właściwego ukierunkowania rekrutacji do szkół średnich w roku szkolnym 2023/2024 przez szkołę.

Spotkanie z doradcami zawodowymi w Zespole SzkóB Technicznych w Nysie

W trakcie spotkania wyjaśniono wiele wątpliwości dotyczących ścieżek kształcenia według obowiązujących przepisów prawa oświatowego oraz trendów rozwojowych w świecie zawodów i zapotrzebowania rynku pracy.

Szczególną uwagę poświecono alternatywnym możliwościom kształcenia młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i emocjonalnymi oraz niedostosowaniem społecznym.

Wydarzenie zaowocowało poszerzeniem wiedzy i doświadczeń oraz zacieśnieniem współpracy między uczestnikami spotkania.

Cieszymy się, że swoją obecnością zaszczyciło nas aż czternastu doradców zawodowych szkół podstawowych powiatu nyskiego oraz przedstawiciele organów prowadzących: Gminnego Zarządu Oświaty i Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego oraz instytucji wspierających edukację.

Ostatnio zmieniany piątek, 17 marzec 2023 14:16
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech