Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
piątek, 03 marzec 2023 14:33

Rozmowy o funduszach europejskich 3 marca

3 marca odbyło się w Nysie spotkanie przedstawicieli samorządowych z Subregionu Południowego, dotyczące możliwości ubiegania się przez samorządy o unijne dofinansowania....

Tematyka spotkania dotyczyła działań dedykowanych Subregionowi Południowemu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus takich jak m.in. poprawa efektywności energetycznej, zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu, ochrona różnorodności biologicznej, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, profilaktyka zachowań społecznych dzieci i młodzieży czy usługi zdrowotne i społeczne.

Rozmowy o funduszach europejskich

W programie ?Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027? blisko 64 mln euro przeznaczono dla Subregionu Południowego. To  ponad 50 mln euro w ramach EFRR, a niespełna 13,4 mln euro w ramach EFES+.

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła podkreślał, że nowa perspektywa finansowa stwarza dla subregionów kolejną szansę na wykorzystanie funduszy unijnych.

Spotkanie w Nysie było ostatnim z cyklu spotkań w subregionach, dotyczących pozyskiwania przez samorządy funduszy europejskich.

Ostatnio zmieniany piątek, 03 marzec 2023 14:55
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech