Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
piątek, 30 grudzień 2022 12:13

Działania na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie prowadzi szereg działań na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie Gminy Nysa. Do jednych z tych działań należy realizacja zadania pn. ?Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani?, realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program Osłonowy ?Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie? edycja 2022...

ops nysaW związku z realizacją zadania uruchomiono Punkt Interwencji Kryzysowej, telefon zaufania oraz utworzono grupę samopomocową. W Punkcie Interwencji Kryzysowej prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne tj. psycholog, radca prawny, terapeuty ds. uzależnień. W związku z  uruchomienie telefonu zaufania osoby mogły uzyskać wsparcie socjalne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pozyskać informacje na temat instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Natomiast poprzez utworzenie grupy samopomocowej osoby nauczyły się podejmować nowe decyzje oraz niwelować negatywne emocje.

W ramach grupy samopomocowej przeprowadzono także kampanię lokalną na rzecz wsparcia grupy samopomocowej. Miało to na celu uświadamianie osobą/rodzinom dotkniętym przemocą  w rodzinie jaki negatywny wpływ na ich życie rodzinne i społeczne ma zjawisko przemoc  w rodzinie. Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie funkcjonuje  Sekcja ds. przemocy w rodzinie. Działalność Sekcji ds. przemocy ukierunkowana jest na wsparcie na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą m.in. realizuje procedury ?Niebieskiej Karty?.

Ww. działania stanowią wsparcie dla osób/rodzin dotkniętych lub zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Poprzez ich realizację poszerzono bazę usług na rzecz osób/rodzin dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie podejmuje działania przyczyniające się do poprawy sytuacji rodzin zagrożonych  lub dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie gminy Nysa.

DziaBania na rzecz osób dotknitych lub zagro|onych przemoc w rodzinie

Ostatnio zmieniany piątek, 30 grudzień 2022 23:13
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech