Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
wtorek, 25 październik 2022 16:43

Powiadomienie o przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM 10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego w pyle zawieszonym PM 10 dla miasta Krapkowice...

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ zlokalizowanej w Krapkowicach przy ul. 3 Maja za okres od 01.01.2022 r. do 31.07.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie: miasta Krapkowice.

Ostatnio zmieniany wtorek, 25 październik 2022 16:53
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech