Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
piątek, 19 sierpień 2022 11:00

Obwieszczenie Wojewody - przebudowa ulicy Franciszkańskiej.

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)
Zapraszamy do zapoznania się z załączonym Obwieszczeniem Wojewody Opolskiego tyczącego przebudowy drogi gminnej w ulicy Franciszkańskiej...

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. w dniu 12 sierpnia 2022 r. wydana została decyzja (znak sprawy: IN.I.7821.4.2022.AŻ) uchylająca załącznik Nr 3 do decyzji Starosty Nyskiego nr 6/22 z 24 maja 2022 r. zakresie projektu zagospodarowania terenu tom I(IV) opracowanego 21 marca 2022 r., i w tym zakresie orzekająca o zatwierdzeniu, w miejsce uchylenia, zamiennego projektu zagospodarowania terenu tom I(IV) opracowanego 20 lipca 2022 r., stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji, zaś w pozostałej części utrzymująca w mocy decyzję Starosty Nyskiego nr 6/22 z 24 maja 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej w ulicy Franciszkańskiej wraz z rozbudową i przebudową innych dróg publicznych tj. drogi wojewódzkiej przy ulicy Grodkowskiej w Nysie realizowanej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w ulicy Franciszkańskiej wraz z rozbudowa i przebudową skrzyżowania drogi gminnej ul. Franciszkańskiej z drogą wojewódzką ul. Grodkowska w Nysie.”

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech