Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
wtorek, 16 sierpień 2022 13:02

Bilety na przejazdy dla obywateli Ukrainy/?????? ?? ?????? ? ???????????? ?????????? ??? ???????? ???????

BiletyW74 2 3@>@BV 4;O 3@>

Zapraszamy obywateli Ukrainy przebywajcych na terenie Gminy Nysa w zwizku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego paDstwa do skBadnia wniosków o przyznawanie biletu elektronicznego miesicznego uprawniajcego do przejazdów [rodkami transportu publicznego w miesicu wrze[niu lub pazdzierniku 2022 r.

BiletyW74 2 3@>@BV 4;O 3@>

Zapraszamy obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Nysa w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do składnia wniosków o przyznawanie biletu elektronicznego miesięcznego uprawniającego do przejazdów środkami transportu publicznego w miesiącu wrześniu lub październiku 2022 r.

Nabór wniosków trwa od 17 sierpnia 2022 r. do 25 sierpnia 2022 r.

Wniosek (poniżej) należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie (parter), po uprzedniej weryfikacji w Punkcie Informacyjnym dla Obywateli Ukrainy (II piętro, pok. 212) w Urzędzie Miejskim w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa. Urząd pracuje w godzinach 7.00 ? 15.00.

Bilet przysługuje obywatelom Ukrainy pod warunkiem spełniania łącznie poniższych kryteriów:

  • przybycie na terytorium RP terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa po dniu 24 lutego 2022 r.,
  • zakwaterowanie na terenie Gminy Nysa,
  • konieczność dojazdu z miejsca zakwaterowania celem załatwiania różnego rodzaju spraw,w tym: w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie, placówkach oświatowo-opiekuńczych, placówkach zdrowia i innych, w których obywatele Ukrainy mogą uzyskać m.in.: wsparcie, zatrudnienie lub załatwić sprawy administracyjne.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku zawiera Zarządzenie Nr 1565/2022 Burmistrza Nysy z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie regulaminu i wzoru wniosku o finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Nysa w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

???????? ???????? ???????, ??? ?????????? ?? ????????? ????? ???? ? ??????? ?? ???????? ?????????? ?? ????????? ???????, ?????? ????? ?? ????????? ???????????? ????????? ?????? ?? ?????? ? ???????????? ?????????? ?? ???????? ??? ??????? 2022 ????.

?????? ???? ?????? ? 17 ?? 25 ?????? 2022 ????.

????? (?????) ????????? ??????? ? ?????????? ???????? ?????????? ? ???? [Kanceliaria Urzędu Miejskiego w Nysie]  (??????), ????? ??????????? ????????? ? ?????? ??????? ?????????? ?????????? ??????? [Punkt Informacyjny dla Obywateli Ukrainy] (II ??????, ??????? 212) ? ???????? ?????????? ? ????, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa. ?????? ?????????? ? ???? ?????? ? 7.00 ?? 15.00 ??????.

?????? ?????????????? ?????????? ???????  ?? ????? ????????? ???? ??????????????? ????????? ?????:

1) ???????? ?? ????????? ?????????? ?????? ? ????????? ??????? ? ??????? ? ??????????? ?????, ??? ???????? ?? ????????? ??????? ????? 24 ?????? 2022 ?.;

2) ?????????? ?? ????????? ????? ????;

3) ???????????? ??????? ??? ????? ?????????? ? ????? ????????? ??????? ???? ?????, ???????: ? ?????? ?????????? ???????? ? ????, ?????????? ?????? ???????????????? ? ????, ???????? ?????? ?? ???????, ???????? ??????? ???????? ?? ?????, ? ?????? ????????? ??????? ?????? ????????, ???????: ?????????, ???????????????? ?? ????? ???????? ??????????????? ??????.

???????? ?????????? ?? ?????? ????? ????????? ? ?????? ? 1565/2022 ????????? ???? ??? 5 ?????? 2022 ???? ??? ???????????? ?????????? ?? ?????? ????? ??? ???????????? ??????? ???????? ???????????? ?????????? ?????????? ???????, ??? ?????????? ?? ????????? ????? ???? ? ??????? ?? ???????? ?????????? ?? ????????? ???????.

(????????? ??????? ????????.??????? ??????????? ???? ? ???????????.)

Załączniki

Ostatnio zmieniany wtorek, 16 sierpień 2022 13:09
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech