Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

UWAGA! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 118.726,00 zł.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 25 do 27 maja 2022 roku.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

  • – kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • – egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • – badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Nabór wniosków o przyznanie [rodków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szczegóły w linku:

https://nysa.praca.gov.pl/-/18189264-nabor-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-krajowego-funduszu-szkoleniowego

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech