Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Uroczystość obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

W środę, 11 maja, w Nyskim Domu Kultury odbyła się uroczystość obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej oraz otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej...

Zgodnie z tradycją, studenci pierwszego roku Instytutu Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie otrzymali białe czepki, złożyli przyrzeczenie pielęgniarskie i odśpiewali hymn pielęgniarski. Przyjęcie czepka, symbolu zawodowego pielęgniarki/pielęgniarza, to doniosłe wydarzenie dla studentów kierunku Pielęgniarstwa, ponieważ kreuje tożsamość zawodową tej grupy. Akt nadania czepka jest symbolicznym wstąpieniem do zawodu.

W uroczystości uczestniczył Andrzej Kruczkiewicz starosta nyski, który złożył życzenia oraz wyrazy uznania całej społeczności pielęgniarskiej, w szczególności wykładowcom oraz studentom PWSZ w Nysie.

Uroczysto[ obchodów Midzynarodowego Dnia Pielgniarki i PoBo|nej

Ważną częścią uroczystości było otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych, To kolejne duże przedsięwzięcie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Sale utworzono w budynku A przy ul. Chodowieckiego. Centrum zostało wyposażone w najwyższej klasy aparaturę i fantomy. Dzięki zajęciom prowadzonym na symulatorach stopień realności jest oddany w najwyższym stopniu. Nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) powstało, aby realizować najwyższe standardy kształcenia zgodne z aktualnymi wytycznymi i trendami dotyczącymi kształcenia na kierunkach medycznych. Zajęcia dydaktyczne realizowane w MCSM pozwolą zachować wierność symulacji medycznej, a to przekłada się bezpośrednio na to, że osoby uczące się będą miały możliwość znaleźć się w warunkach fizycznego i emocjonalnego realizmu, pozwalającego doświadczać działania w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości.

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech