Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
środa, 23 luty 2022 14:48

Zakup samochodu z projektu "Wsparcie służb zarządzania kryzysowego..."

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)
„Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19”...

W dniu 25 października 2021 roku Zarząd Województwa Opolskiego podjął Decyzję nr RPOP.04.02.00-16-0001/21-00 o dofinansowaniu projektu pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV: Zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa.

Wsparcie sBu|b zarzdzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup [rodków transportu specjalistycznego z wyposa|eniem do przeciwdziaBania i usuwania skutków zagro|eD w tym zwizanych z COVID-192. WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 4 078 065,28 zł.

Wartość wydatków kwalifikowanych: 4 078 065,28 zł.

Dofinansowanie: 3 466 355,48 zł.

Wartość zakresu realizowanego przez Powiat Nyski:

Wydatki kwalifikowane: 342 905,00 zł

Dofinansowanie: 291 469,25 zł.

4. OPIS PROJEKTU:

Projekt realizowany w formule partnerskiej, Liderem Projektu jest Województwo Opolskie, Partnerami Projektu są: Miasto Opole, Powiat Brzeski, Powiat Głubczycki, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Prudnicki i Powiat Strzelecki.

Zakres projektu obejmuje zakup 11 samochodów terenowych o nadwoziu typu pick-up z niezbędnym wyposażeniem (tj. wyciągarka z zestawem wyciągarkowym, przetwornica, hak holowniczy, dodatkowe osłony na silnik, skrzynie biegów i zbiornik paliwa, dodatkowe oświetlenie dachowe led, dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi lub terenowymi, dodatkowe ogrzewanie postojowe, radiotelefon przewoźny oraz radiostacje nasobne, system nagłośnienia umożliwiający przekazywanie komunikatów dźwiękowych) do prowadzenia akcji w przypadku wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych, w tym do działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19. Dodatkowo do każdego z pojazdów zakupione zostanie wyposażenie mobilne: namiot pneumatyczny, agregat prądotwórczy, nagrzewnica, lampy, łóżko kwaterunkowo-polowe, stół polowy, krzesło składane, taboret polowy, fotel składany, mobilny opryskiwacz, dron, defibrylator, ozonator powietrza, latarka taktyczna, dyski sygnalizacyjne, najaśnica, osuszacz powietrza, miernik ozonu. Ponadto zostaną zakupione środki ochrony osobistej zapewniające ochronę przed zakażeniem COVID-19, tj. kombinezony ochronne, maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, płyny wirusobójcze do dezynfekcji rąk i powierzchni. Zakup ww. środków transportu i wyposażenia zwiększy skuteczność reagowania jednostek właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego.

Dla Powiatu Nyskiego w projekcie przewidziano zakup 1 samochodu terenowego wraz z jednym kompletem wyposażenia mobilnego oraz kompletem środków ochrony osobistej.

Planowany okres realizacji to 20.04.2021 do 30.06.2022 r.

W ramach projektu Powiat Nyski planuje osiągnąć następujące wskaźniki produktu:

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 - 1 szt.

Liczba zakupionych środków transportu specjalistycznego do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń związanych z COVID-19 – 1 szt.

Wartość wydatków przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 - 342 905,00 PLN.

Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej – 2 560,00 PLN.

BANER

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech