Polityka prywatności

Polish Czech English German

Wyświetlenie artykułów z etykietą: fundusze europejskie

wtorek, 06 marzec 2018 15:37

Zajęcia komputerowe dla seniorów w DDP

W Dziennym Domu Pobytu rozpoczęło się szkolenie komputerowe z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej....

Nyski dworzec zmieni się nie do poznania. Pod koniec roku mają ruszyć prace budowlane, w efekcie których powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe, które stanie się wizytówką naszego miasta. Kompleks na miarę XXI wieku połączy tereny dworca PKP z PKS....

poniedziałek, 26 luty 2018 09:49

Kolejny projekt Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Włączenie społeczne w Gminie Nysa - Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica”....

piątek, 23 luty 2018 16:54

Cykl spotkań „Opolskie dla biznesu”

Jakie dotacje dla firm są jeszcze do wzięcia? Gdzie znaleźć unijne pożyczki bez opłat i prowizji? Co zmieniło się w przepisach dla firm w ostatnich miesiącach?...

środa, 31 styczeń 2018 15:40

Nowa jakość w Ośrodku Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie otrzymał dofinansowanie na „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”...

W dniach 22-23 stycznia w Starostwie Powiatowym w Nysie prowadzona była kontrola w zakresie prawidłowej realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczy Powiat Nyski”. Przypomnimy, że w ramach projektu 50 mieszkańców powiatu nyskiego otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej...

poniedziałek, 22 styczeń 2018 20:52

Rekordowy budżet gminy przyjęty!

2018 r. będzie niespotykanym w historii naszego miasta czasem wielkich inwestycji. Radni podczas pierwszej w tym roku sesji przyjęli budżet Gminy Nysa, który opiewa na ponad ćwierć miliarda złotych! Aż 110 milionów zostanie przeznaczonych na inwestycje....

wtorek, 16 styczeń 2018 01:50

Programy unijne realizowane przez ZOZ w Nysie

ZOZ w Nysie realizuje szereg programów unijnych zmierzających do ciągłego ulepszania jakości oferowanych świadczeń zdrowotnych....

Nysa jest wojewódzkim liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych na inwestycje. Dzięki pozyskanym środkom gmina buduje i modernizuje m.in.: teren po FSD, Kąpielisko Miejskie, śródmieście Nysy, place zabaw i dziesiątki innych projektów....

środa, 25 październik 2017 23:38

Powiat Nyski liderem w realizacji projektów unijnych

Starosta nyski Czesław Biłobran otrzymał dyplom uznania za najwięcej wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020. Tym samym Powiat Nyski znalazł się w gronie najlepszych wśród Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wyróżnienie w......

środa, 04 październik 2017 10:35

Dotacje do 800 tys. PLN dla MSP

6 października o godz. 12.00 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki i Agencją Rozwoju Nysa zaprasza na spotkanie informacyjne dot. dotacji dla MŚP...

wtorek, 19 wrzesień 2017 20:56

Nyska "Budowlanka" rusza z nowym projektem unijnym

Zespół Szkół Technicznych w Nysie w ramach programu Erasmus+ realizuje projekt pt. „Zawodowo mobilni – rozwój, doświadczenie, lepsza praca”. Głównym celem projektu jest podkreślenie roli edukacji i poszerzania kwalifikacji zawodowych i osobistych pod......

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 11 do 29 września br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II....

piątek, 01 wrzesień 2017 13:13

Projekt „Nauka przez eksperyment” w SP 10

W Szkole Podstawowej nr 10 w ramach projektu „Nauka przez eksperyment” powstały cztery nowoczesne pracownie, które pomogą w nauce matematyki, biologii czy geografii. Projekt przewiduje także m.in. wyjazdy uczniów do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie....

środa, 09 sierpień 2017 16:51

RPO IR - dofinansowanie dla przedsiębiorców

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”...

środa, 26 lipiec 2017 12:59

Nabór wniosków w RPO

Od 4 września prowadzony będzie nabór na projekty produkcyjne w Regionalnym Programie Operacyjnym. Uwaga - może być  to ostatni nabór ze względu na niemal wyczerpaną pulę środków RPO w tym zakresie.

poniedziałek, 24 lipiec 2017 21:22

Seminarium z Centrum Integracji Społecznej

W piątek, 21 lipca, w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Nysie przy ulicy Poznańskiej 3 odbyło się spotkanie dedykowane pracodawcom. Na spotkanie zgłosiło się blisko 60 pracodawców z powiatu nyskiego....

środa, 26 kwiecień 2017 01:50

W Skorochowie powstanie ścieżka pieszo-rowerowa

Ścieżka połączy Skorochów z dawną pętlą przy ul. Otmuchowskiej. 125 tysięcy złotych na inwestycje będzie pochodzić ze środków europejskich. Ścieżka będzie gotowa jeszcze w tym roku....

czwartek, 20 kwiecień 2017 12:09

5 milionów na modernizację terenu po FSO!

Gmina Nysa pozyskała blisko 5 milionów złotych z UE na uzbrojenie i zagospodarowanie gminnych terenów inwestycyjnych na obszarze po byłej FSO. Powstanie tam nowoczesny Nyski Park Przemysłowy....

piątek, 20 styczeń 2017 21:20

Budowa drogi Nysa-Sławniowice-Písečná

Mamy dofinansowanie na przebudowę drogi Nysa-Sławniowice-Písečná (przez Białą Nyskę, Morów, Koperniki, Nadziejów, Kijów, Sławniowice i dalej po stronie czeskiej przez Písečná do Jesenika). Będzie to wygodna alternatywa do trasy przez Głuchołazy...

poniedziałek, 10 październik 2016 20:52

Gmina Nysa nagrodzona

W czwartek 6 października br. podczas posiedzenia Parlamentu Euroregionu Pradziad miało miejsce wręczenie statuetek najlepszym beneficjentom Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013...

Dowiedz się kiedy i na jakich zasadach Lokalna Grupa Działania będzie mogła objąć dofinansowaniem z PROW 2014-2020 właśnie Twój pomysł!...

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. podpisana została Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)....

Nyskie Księstwo Jezior i Gór jest stowarzyszeniem działającym jako lokalna grupa działania, które w dniu 29 kwietnia 2016r. podpisało z Zarządem Województwa Opolskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju......

Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza do udziału w organizowanych w dniach 27 - 29.06.2016 r. spotkaniach informacyjnych na temat: ogólnych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020......

poniedziałek, 02 maj 2016 19:17

Dzień Europy

Dzień Europy jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja to także rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W tym roku obchody w Nysie organizuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Środa z Funduszami dla podmiotów wspierających opiekę nad dziećmi". Spotkanie odbędzie się w dniu 4 maja 2016r. o godz. 10:00 w sali 230 Urzędu Miejskiego w Nysie....

20 kwietnia w Muzeum Powiatowym w Nysie odbyło się walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia SUBREGION POŁUDNIOWY, na którym omówiono m.in. zakres działalności biura stowarzyszenia, terminy naborów wniosków na 2016 rok oraz wysokość składki członkowskiej.