Informator

Polish Czech English German
poniedziałek, 10 wrzesień 2018 10:35

E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych woj. opolskiego

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Realizowany jest projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego....

Powiat Opolski w partnerstwie z Województwem Opolskim, Miastem Opole, Powiatem Brzeskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, Powiatem Kluczborskim, Powiatem Krapkowickim, Powiatem Namysłowskim, Powiatem Nyskim,Powiatem Oleskim, Powiatem Prudnickim oraz Powiatem Strzeleckim realizuje projekt pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem planowanego projektu jest wspólne działanie Partnerów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowy, aktualizacji i modernizacji referencyjnych baz danych, powiatowych (miejskich), wojewódzkich rejestrów publicznych, w tym w szczególności baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK), prowadzonych przez Partnerów.

E-usBugi cyfrowych zasobów geodezyjnych województwa opolskiego - Aktualno[ci

E-usBugi cyfrowych zasobów geodezyjnych województwa opolskiego - Aktualno[ci

E-usBugi cyfrowych zasobów geodezyjnych województwa opolskiego - Aktualno[ci

 

Authors: Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)