Informator

Polish Czech English German
piątek, 18 grudzień 2015 15:41

Jak użytkownik wieczysty gruntu może zostać jego właścicielem?

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Zapewne pytanie to zadaje sobie wiele osób – oczywiście  istnieje możliwość, aby użytkownik wieczysty nabył prawo własności gruntu.

Wybór formy nabycia prawa własności nie jest niestety dowolny. Sposób, w jaki prawo użytkowania wieczystego gruntu zamienimy na prawo własności zależy, min. od daty, w której ustanowiono prawo użytkowania wieczystego, bądź od charakteru poszczególnych gruntów – szczegóły podajemy w załączonym opisie procedury.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czynności tej można dokonać poprzez:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- wydanie decyzji administracyjnej,

- nabycie prawa własności

- zawarcie umowy notarialnej. 

W każdym jednak przypadku, inicjatorem sprawy jest wieczysty użytkownik gruntu, składając stosowny wniosek. 

 

Wszelkie informacje na ten temat możecie Państwo uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nysie
pok. 204, 206), tel. 77 4080573, 77 4080574, 77 4080576.

 Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)