Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
poniedziałek, 25 listopad 2019 08:45

Szkolenie dla organizacji pozarządowych - 17 XII

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Od dnia 1 marca 2019 r., zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r., obowiązują nowe druki ofert, umów i sprawozdań dotyczące aplikowania o środki......

Znalezione obrazy dla zapytania 3 sektor logoOd dnia 1 marca 2019 r. obowiązują nowe druki ofert, umów i sprawozdań dotyczące aplikowania o środki w ramach otwartych konkursów ofert, jak również małych grantów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla organizacji pozarządowych

DOTACJE - NOWE DRUKI OFERTY I SPRAWOZDANIA

Data: 17 grudnia 2019 r., w godzinach 16.00 – 18.30

Miejsce:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa (sala konferencyjna)

Prowadzący: Artur Gluziński - specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej  z organizacjami pozarządowymi, praktyk, doświadczony szkoleniowiec

W związku z tym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które korzystają ze środków pochodzących z budżetu Gminy Nysa na szkolenie dotyczące zmian we wzorach dokumentów, poprawnego wypełniania składanych ofert oraz prawidłowego rozliczania dotacji.

Uczestnictwo należy zgłosić do dnia 13 grudnia 2019 r. na adres poczty elektronicznej Inkubatora Organizacji Społecznych: .

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie będzie prowadził Artur Gluziński doświadczony wykładowca z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, zajmuje się m. in.: zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Współpracuje od kilku lat z siecią ośrodków FRDL przy realizacji szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tym dla radnych. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów w ramach Działania 5.2 PO KL „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech