Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
piątek, 19 październik 2018 09:00

Protokół z konsultacji w sprawie współpracy z NGO w 2019

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały „Program współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”....

Znalezione obrazy dla zapytania 3 sektor logoNa podstawie uchwały Rady Powiatu w Nysie Nr XLI/348/10 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji zostały przeprowadzone konsultacje pisemne elektroniczne w terminie od dnia 05 października do 11 października 2018 r. dotyczące projektu uchwały „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii, uwag, propozycji organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Programu wraz z formularzem zgłaszania opinii, uwag, propozycji zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie Starostwa Powiatowego w Nysie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie.

W trakcie konsultacji ww. projektu Programu nie wpłynęły żadne opinie, uwagi, propozycje.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech