Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
poniedziałek, 15 październik 2018 13:40

Dotacje dla NGO - szkolenie dla organizacji

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

W dniu 11 października 2018 r. Centrum Integracji Społecznej w Nysie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nysa....

Znalezione obrazy dla zapytania 3 sektor logoByło to szkolenie w zakresie: „Przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Nowe druki”.

Prowadzącym szkolenie był Artur Gluziński – specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Obecne formularze zlecania i realizacji zadań publicznych, obowiązują do dnia 28 października 2018 r., po tym terminie wchodzą w życie nowe druki ofert, umów i sprawozdań dotyczące aplikowania o środki w ramach otwartych konkursów ofert, jak również małych grantów.

Na szkoleniu zostały omówione elementy nowych formularzy, co niewątpliwie ułatwi uczestnikom szkolenia wnioskowanie o środki zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Podczas naboru wniosków na 2019 r. obowiązywać będą już nowe formularze.

W 2019 roku na realizację Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł.

Szczegóły w zakresie kwot na poszczególne zadania zostaną określone w otwartych konkursach ofert.

Szkolenie odbyło sie w Centrum Integracji Społecznej w Nysie w godzinach 16.00 – 19.00.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech