Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
wtorek, 13 luty 2018 13:44

Nowo wybrana Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

8 lutego nowo wybrana Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła swoją działalność. Jej przewodniczącym został Marcin Janik, wiceprzewodniczącą Katarzyna Godyń, zaś sekretarzem Beata Szymczakowska....

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych. W jej skład weszli przedstawiciele Burmistrza Nysy, Rady Miejskiej i organizacji pozarządowych. Na pierwszym posiedzeniu Rada w głosowaniu jawnym wybrała ze swojego grona przedstawicieli: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Kadencja GRDPP potrwa dwa lata.

Skład Rady:

  • Katarzyna Godyń – przedstawiciel Burmistrza Nysy (wiceprzewodnicząca),
  •  Anatol Bukała – przedstawiciel Burmistrza Nysy,
  •  Łukasz Bogdanowski – przedstawiciel Rady Miejskiej w Nysie,
  •  Jacek Czuchraj – przedstawiciel Rady Miejskiej w Nysie,
  •  Marcin Janik – przedstawiciel organizacji pozarządowych (przewodniczący),
  •  Grzegorz Łazowski – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
  •  Andrzej Stadnik – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
  •  Beata Szymczakowska – przedstawiciel organizacji pozarządowych (sekretarz)
  •  Krzysztof Herman – przedstawiciel organizacji pozarządowych

image

Łukasz Bressa

 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech