Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
piątek, 13 październik 2017 00:51

Ogłoszenie konsultacji dot. Programu Współpracy Powiatu z NGO na 2018r.

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Zarząd Powiatu Nyskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu „Program współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”....

Celem głównym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest rozwój społeczności lokalnej, szczególnie w realizacji zadań publicznych oraz zaspakajanie potrzeb społecznych.

Celami szczegółowymi programu są: zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Nyskiego, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej, wspieranie samoorganizacji społecznej i wszelkich form samopomocy oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Konsultacje mają formę pisemną i elektroniczną, rozpoczynają się w dniu 13 października 2017 r. i zostaną zakończone w dniu 19 października 2017 r.

Pobierz wszystkie załączniki

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech