Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
środa, 26 październik 2016 21:03

Wyniki konsultacji ws współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r w powiecie

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Konsultacje w sprawie projektu uchwały „Program współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok” zostały przeprowadzone w celu poznania opinii, uwag, propozycji......

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały „Program współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

Na podstawie uchwały Rady Powiatu w Nysie Nr XLI/348/10 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji zostały przeprowadzone konsultacje pisemne elektroniczne w terminie od dnia 17 października do 23 października 2016 r. dotyczące projektu uchwały „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii, uwag, propozycji organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Programu wraz z formularzem zgłaszania opinii, uwag, propozycji zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie Starostwa Powiatowego w Nysie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie.

W trakcie konsultacji ww. projektu Programu nie wpłynęły żadne opinie, uwagi, propozycje.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech