Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
poniedziałek, 17 październik 2016 22:12

Konsultacje - współpraca z organizacjami pozarządowymi w powiecie

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

Zarząd Powiatu Nyskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu „Program współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”....

Celem głównym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest rozwój społeczności lokalnej, szczególnie w realizacji zadań publicznych oraz zaspakajanie potrzeb społecznych.

Celami szczegółowymi programu są: zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Nyskiego, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej, wspieranie samoorganizacji społecznej i wszelkich form samopomocy oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech