Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
sobota, 15 październik 2016 00:09

Roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi - wyniki konsultacji

Napisał

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2017”.

um nysa logo

Oto konkluzja z powyższego protokołu:

"W terminie określonym w zaproszeniu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2017" od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Natomiast Rada Kultury na posiedzeniu w dniu 29 września 2016 roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Protokół zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie."

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych>>

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech