Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
wtorek, 29 marzec 2016 18:55

Dotacja z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego!

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Bezpłatne spotkanie informacyjne dla podmiotów działających w obszarze kultury i dziedzictwa kulturowego. 

Chcesz zdobyć dotację z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego na: 

 1. Przebudowę, budowę, remont, zakup wyposażenia dla obiektów kultury oraz budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury;
 2. Odbudowę, przebudowę, konserwację, remont lub wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego;
 3. Budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego lub naturalnego;
 4. Przebudowę lub remont budynków wraz z wyposażeniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia;
 5. Konserwację muzealiów, archiwaliów, starodruków, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych;
 6. Działania edukacyjne, informacyjne oraz działania dotyczące usług teleinformatycznych związanych z kulturą i turystyką;
 7. Wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje.  

sroda z funduszamiJesteś: 

 1. Jednostką samorządu terytorialnego lub jego Jednostką organizacyjną;
 2. Organizacją pozarządową;
 3. Kościołem i związkiem wyznaniowym oraz osobą prawną kościołów i związków Wyznaniowych;
 4. Instytucją kultury;
 5. Jednostką sektora finansów publicznych.

 

Organizator spotkania:                                                                             Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego                                   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie                                                                                                            

Partnerzy:Urząd Miejski w NysieLokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i GórStowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad        

W załączniku:

- szczegóły spotkania 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Urząd Miejski w Nysie

 

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech