Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
poniedziałek, 29 czerwiec 2015 17:52

Zaproszenie dla kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Napisał

Burmistrz wystosował zaproszenie dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz mieszkańców gminy Nysa do zgłoszenia kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

um nysa logoDo zgłoszenia należy dołączyć:

1. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

2. pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborami i pracą w Radzie,

3. oświadczenie o prowadzeniu przez organizację działalności na terenie Gminy Nysa.

 

Zaproszenie dla kandydatów do RDPP

Loading...

 

W związku z ogłoszeniem w dniu 8 czerwca 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Uchwały Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie, z dniem 23 czerwca br. przedmiotowa Uchwała weszła w życie. Stosownie do zapisów ujętych w załączniku nr 1 Uchwały, w którym określono tryb powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie - § 2 ust. „Każda organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego na terenie gminy Nysa ma prawo do zgłoszenia nie więcej niż dwóch kandydatów na członka Rady". Kandydatów na Członków Rady proszę zgłaszać poprzez uzupełnienie formularza załączonego do zaproszenia. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15.

 

Kandydatów na członków Rady można zgłaszać w terminie od daty ukazania się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie www.nysa.eu informacji o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Rady będących i przedstawicielami organizacji do dnia 13 lipca 2015 roku.

Zgłoszenia kandydatów winny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji organizacji.

 

Formularz w załączniku >>

 

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech